Certyfikat OK Senior dla ośrodka MEDI-systemRynek Seniora - 05 września 2016 16:30


MEDI-system włączył się w inicjatywę Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej i Fundacji Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się w obszarze „System zarządzania jakością w opiece krótko- i długoterminowej”, której celem jest stworzenie standardu opieki nad osobami starszymi.

- Standaryzacja usług  długoterminowych jest niezbędna by zapewnić pensjonariuszom właściwą opiekę. Jest to niezmiernie ważne zwłaszcza w przypadku osób z chorobami otępiennymi, które mają szczególne potrzeby. Procedurę audytu i certyfikacji przeszedł - jako pierwszy w Polsce - ośrodek MEDI-system Ostrowia, który specjalizuje się w opiece nad pacjentami z chorobą Alzheimera - mówi Beata Leszczyńska, prezes MEDI-system.

Znak Jakości OK Senior to krajowy program certyfikacji personelu, dóbr i usług skierowanych do osób starszych, który wpisuje się w najważniejsze strategii polityki senioralnej i srebrnej gospodarki Polski oraz krajów Unii Europejskiej.

- Rynek opieki długoterminowej w Polsce ma ogromy potencjał rozwoju. W tej chwili w naszym kraju taką opieką objętych jest 5-6% seniorów, podczas gdy średnia dla wszystkich państw OECD wynosi 14% - przypomina Marzena Rudnicka, prezes KIGS.

Ośrodek MEDI-system Ostrowia został wybrany jako jedna z dwóch  placówek referencyjnych w kraju do współtworzenia systemu oceny jakości oraz zasad wdrażania procedur.

Spółka MEDI-system, świadcząca usługi w zakresie opieki długoterminowej i rehabilitacji, oferuje ponad 700 miejsc w siedmiu nowoczesnych ośrodkach na Mazowszu i na Śląsku. Ośrodki specjalizują się w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, ogólnoustrojowej i kardiologicznej oraz usługach opiekuńczo-leczniczych. Ośrodki MEDI-system oferują opiekę na oddziałach rehabilitacyjnych oraz w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych w ramach NFZ (ZOL) lub w formie komercyjnej.

Od 1 stycznia 2016 r. MEDI-system jest częścią europejskiej sieci centrów i rehabilitacji Orpea, obecnej w branży od 25 lat z potencjałem blisko 70 000 miejsc w 9 krajach (m.in. Francji, Niemczech, Szwajcarii i Belgii).