Dolnośląskie: dotacje z UE na niewielkie domy opiekiGazeta Wrocławska/Rynek Seniora - 26 września 2016 12:24


O dofinansowanie z UE placówek obejmujących opieką nie więcej jak 30 osób mogą ubiegać się m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, a także podmioty zajmujące się całodobową opieką nad osobami starszymi, przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.

Pod koniec września zostanie ogłoszony nabór wniosków na działanie pt. „Inwestycje w infrastrukturę społeczną - szansa na profesjonalną opiekę dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych” - informuje Gazeta Wrocławska.

Dofinansowanie będzie można uzyskać na projekty zakładające zmianę sposobu użytkowania, remonty, przebudowę, a także zakup wyposażenia dla placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Inwestycje będą mogły być realizowane wyłącznie w placówkach, w których jest nie więcej niż 30 miejsc.

Założeniem wsparcia jest bowiem ograniczanie opieki instytucjonalnej realizowanej w dużych placówkach wieloosobowego pobytu i opieki, w których świadczone usługi nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ich mieszkańców.

Budowa nowych obiektów będzie możliwa w uzasadnionych przypadkach. Wydatki na zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę będą możliwe do 15 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych.

Na inwestycje w infrastrukturę społeczną przeznaczono 31 mln zł dofinansowania.

Jak zauważa GW, na Dolnym Śląsku powstaje coraz więcej ośrodków dla seniorów. Placówki są oblegane, mimo że ceny w nich nie są niskie i wahają się od 2,5 do 3,5 tys. zł do miesięcznie.

O szczegółach konkursu można poczytać na stronie www.rpo.dolnyslask.pl lub dowiedzieć się pod nr. tel.  71 776 95 01. 

Więcej: www.gazetawroclawska.pl