Dzienne domy opieki medycznej będą świadczeniami gwarantowanymi?PAP/Rynek Seniora - 21 września 2018 10:19


Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński informuje, że ruszyły prace w kierunku objęcia dziennych domów opieki medycznej (DDOM) świadczeniami gwarantowanymi.

Pod koniec lipca br. AOTMiT wydała pozytywną rekomendację ws. zasadności kwalifikacji dziennej długoterminowej opieki medycznej jako świadczenia gwarantowanego.

Jak zaznacza Cieszyński, "obecnie trwają prace mające na celu weryfikację ich wdrożenia, co pozwoli na rozpoczęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej w zakresie kwalifikacji nowego świadczenia gwarantowanego".

W Polsce, w ramach pilotażu, powstało 54 DDOM - przypomina Nasz Dziennik. Mają przede wszystkim ograniczyć umieszczanie osób niesamodzielnych (65+) w szpitalach.