Elbląg: całodobowy monitoring w DPS-ie nielegalny?Elblag24.pl/Rynek Zdrowia - 19 sierpnia 2016 09:01


Kontrola w Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu, przeprowadzona wnioska Rzecznika Praw Obywatelskich ujawniła, że pensjonariusze byli całodobowo monitorowani. Mogło to stanowić formę ingerencji w prywatność mieszkańców oraz pracowników ośrodka.

W domu zainstalowany jest monitoring. Kamery telewizji przemysłowej umieszczono na korytarzach, w jednej ze świetlic oraz na zewnątrz budynku.

Kwestia stosowania monitoringu w domach pomocy społecznej, w związku z jej pominięciem w przepisach regulujących funkcjonowanie tych placówek, od kilku lat jest w zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego zdaniem monitorowanie tego typu placówek może stanowić formę ingerencji w prywatność mieszkańców, pracowników oraz innych osób znajdujących się na terenie obserwowanego budynku.

W piśmie do minister pracy RPO stwierdził, że brak przepisów regulujących tę materię prowadzi do wniosku, że obecnie instalowanie kamer telewizji przemysłowej (monitoringu) w domach pomocy społecznej może naruszać przepisy konstytucji. 

Zespół wizytujących inspektorów pozytywnie jednak ocenił obszary takie jak: traktowanie mieszkańców przez personel, oddziaływania kulturalno-oświatowe realizowane na rzecz mieszkańców, usługi opiekuńcze, prawo do kontaktów z rodziną oraz prawo do praktyk religijnych, a także dostosowanie placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dom Pomocy Społecznej w Elblągu jest jednostką budżetową podległą Gminie Miasto Elbląg. Wizytowany DPS przeznaczony jest dla 135 osób, w tym dla 85 osób w podeszłym wieku i 50 osób przewlekle somatycznie chorych. 

Więcej: www.elblag24.pl