Im starszy wolontariusz, tym większe korzyści odnosi ze "społecznikowania"PAP/Rynek Seniora - 09 sierpnia 2016 14:17


Wolontariat jest korzystny dla zdrowia psychicznego przede wszystkim u starszych społeczników. Co ciekawe, podobnej zależności nie zauważono u osób młodszych niż 40 lat.

Naukowcy uznali, że jest wyraźny związek pomiędzy wiekiem, w jakim udziela się w działalności wolontaryjnej a tym, na ile wpływa ona na zdrowie psychiczne. Poprzednie badania nie obejmowały młodszych grup wiekowych - nie było jasne, czy wolontariat ma na nie podobny wpływ. Obecnie okazało się, że podobnej zależności nie zauważono u osób młodszych niż 40 lat.

Badania przeprowadzono wśród Brytyjczyków. Kierownikiem zespołu naukowego była dr Faiza Tabassum z Uniwersytetu w Southampton w Wielkiej Brytanii. 

- Wolontariat może być dla osób starszych okazją do korzystnych aktywności i nawiązania kontaktów, które z kolei mogą mieć pozytywny wpływ na stan zdrowia - przekonują badacze. Ich zdaniem bardzo ważne jest promowanie wśród starzejącego się społeczeństwa pozytywnych dla zdrowia zachowań, po to, aby żyć dłużej i w zdrowiu.

Według poprzednich badań osoby, które angażują się w działalność wolontaryjną, są z reguły bardziej majętne, mają większą siatkę społeczną i więcej wpływów - sam ten fakt powoduje, że dzięki temu są zdrowsze psychicznie i mają lepsze samopoczucie.

Tymczasem z najnowszych badań wynika też, że w przypadku osób starszych niż 40 lat i aktywnych jako wolontariusze, wyższe są wskaźniki pozytywnego emocjonalnego samopoczucia i zdrowia psychicznego w porównaniu do osób, które nigdy w taki sposób się nie udzielały. Co ważne - jak podkreślają naukowcy - działo się to niezależnie od ich statusu społecznego, stanu cywilnego, zdrowia czy wykształcenia.

- Wolontariat może też wyznaczać poczucie celu, zwłaszcza dla osób, które utraciły zarobki, gdyż regularny wolontariat pomaga w utrzymywaniu sieci społecznych. Są one szczególnie istotne dla osób starszych, które często są społecznie odizolowane - dodają autorzy najnowszych badań.