"Józefina" pierwszym, ale nie ostatnim domem opieki Care ExpertsMK/Rynek Seniora - 01 października 2015 09:07


Od 3,8 tys. zł zaczynają się ceny za miesięczny pobyt w nowo otwartym domu opieki w „Józefina” w podwarszawskim Józefowie. To pierwsza tego typu placówka uruchomiona przez Care Experts, spółkę należącą do Grupy Medicover. - Rozważamy kolejne inwestycje w tym obszarze - mówi Tomasz Barski, dyrektor Care Experts.

- Koszt miesięcznego pobytu w „Józefinie” uzależniony jest od dwóch czynników - poziomu opieki, jakiej potrzebuje dana osoba oraz standardu zakwaterowania - informuje Barski.  - Ceny zaczynają się od 3 800 zł za pokój o najniższym standardzie dla osoby względnie samodzielnej i może wzrosnąć do ok. 5 tys. zł. Cena pokoju o podwyższonym standardzie to ok. 8 tys. zł.  

„Józefina” posiada 53 pokoje jedno- i dwuosobowe. Dom został otwarty we wrześniu i w tej chwili ma 6 mieszkańców. W zależności od zapotrzebowania może zamieszkać tu 96 osób. W swojej ofercie placówka ma również pobyty dzienne, których uczestnicy mają mieć zapewniony udział w zajęciach terapeutycznych.   

Dyrektor Barski podkreśla, że tym, co wyróżnia placówkę Care Experts od innych domów opieki, zwłaszcza prywatnych, jest fakt, iż jest ona w stanie zapewnić opiekę nawet najtrudniejszym pacjentom, tzn. takim, którym ze względu na stan zdrowia odmawia się przyjęcia gdzie indziej. - „Józefina” posiada na przykład tzw. Strefę Wzmożonej Opieki, która powstała z myślą o osobach z zaawansowaną demencją czy chorobą Alzheimera - mówi.

Infrastruktura i kadra
Mieszkańcy „Józefiny” mają do dyspozycji również: sale do rehabilitacji, pomieszczenia do zajęć terapeutycznych, własną salę kinową, kaplicę, gabinet fryzjersko-kosmetyczny, dwie kawiarnie, pomieszczenie dla gości, pomieszczenie, w który mieszkańcy mogą wspólnie obejrzeć telewizję, pograć w gry planszowe posłuchać muzyki itp.  

Placówka mieści przy ul. Sikorskiego w Józefowie, ok. 20 km od centrum Warszawy. Obiekt został wybudowany specjalnie na potrzeby domu opieki. Ma trzy poziomy, pozbawiony jest barier architektonicznych.  - Wszystkie pokoje posiadają łóżka klasy rehabilitacyjnej, elektronicznie sterowane - mówi dyr. Barski.  - Wszystkie mają również łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Dom zapewnia opiekę pielęgniarską oraz opiekę lekarza geriatry. Pracują tu także opiekunowie medyczni oraz opiekunowie osób starszych, rehabilitanci, fizjoterapeuci oraz specjaliści z zakresu terapii  zajęciowej. Mieszkańcy są również objęci opieką psychologiczną. Docelowo personel placówki liczyć ma ok. 40 osób.  

Opieka i nadzór
Dodatkowo w „Józefinie” działa również system przyzywowy. - Polega on na tym, że każdy mieszkaniec wyposażony jest w opaskę z przyciskiem. Dzięki temu w razie niebezpieczeństwa może wezwać pomoc - wyjaśnia dyrektor Care Experts.  

- Wprowadzając ten system, podobnie zresztą jak wiele innych elementów obecnych w „Józefinie” wzorowaliśmy się na najlepszych rozwiązaniach stosowanych w tego typu placówkach na Zachodzie, oczywiście dostosowując je do naszych potrzeb. Przykładowo, system przyzywowy często uruchamiany bywa za pomocą uchwytu, przycisku itp. zamontowanego pod prysznicem. Problem w tym, że jeżeli dana osoba się przewróci, nie jest w stanie wezwać pomocy. Dlatego my zdecydowaliśmy się na opaski.

Kolejnym rozwiązaniem, na którego wprowadzenie zadecydowała się firma Care Experts jest system komputerowy, który ułatwia planowanie i nadzór nad opieką. - Dla każdego mieszkańca opracowujemy indywidualny program opieki. System przypisuje poszczególne czynności do personelu, dzięki temu na przykład dana osoba przychodząc na swoją zmianę dokładnie wie, co i dla którego mieszkańca powinna zrobić - opisuje dyr. Barski.  

- Naszym priorytetem jest oczywiście dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców - mówi Milena Słoń, geriatra, kierownik medyczny placówki. - Z drugiej strony zależy nam na poszanowaniu ich autonomii, nie chcemy, by medykalizacja przysłoniła im życie.

Rośnie popyt na domy opieki
Jak podkreśla Tomasz Barski, na polskim rynku istnieje w tej chwili duże zapotrzebowanie na domy opieki długoterminowej, które w związku z gwałtownym starzeniem się społeczeństwa jeszcze bardzo wzrośnie.

- Według danych GUS w 2011 r. w naszym kraju działało niewiele ponad 2 tys. placówek opieki długoterminowej (publicznych i prywatnych), które zapewniały miejsca dla niespełna 100 tys. osób. Dla porównania w krajach skandynawskich na 1000 osób w wieku 65+ wymagających opieki przypada ponad 80 wolnych łóżek w placówkach opieki długoterminowej  (w Polsce zaledwie 20) - mówi.  

 - Tymczasem, według danych GUS populacja osób w wieku 65+ w ciągu najbliższych 10 lat urośnie w Polsce o ok. 30 proc. - dodaje.

„Józefina” jest pierwszym domem opieki Care Experts, firma planuje jednak stworzenie kolejnych. - W tej chwili skupiamy się na tym, by placówka ruszyła pełną parą - mówi Barski. - Najprawdopodobniej jednak już w ciągu najbliższych miesięcy będziemy podejmować decyzje o kolejnych inwestycjach w tym obszarze.

Kompleksowe usługi
Firma Care Experts jest częścią grupy Medicover. Specjalizuje się w opiece nad osobami starszymi oraz najmłodszymi członkami rodzin - w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Trójmieście i we Wrocławiu. Oferuje usługi medyczne dla osób starszych w Centrum Geriatrii, opiekę domową, dzienną i stacjonarną oraz pomoc opiekunek, niań, guwernantek, pielęgniarek i położnych w ramach usługi opieki nad dziećmi.

Care Experts prowadzi Centrum Geriatrii, w skład której wchodzi Poradnia Geriatryczna, świadcząca usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także Poradnia Neurologiczna i Poradnia Leczenia Bólu. W Warszawie Care Experts prowadzi też ośrodek rehabilitacji dziennej, w którym oferuje terapie dla osób z zespołem otępiennym, z chorobą Alzheimera lub Parkinsona oraz po udarach. Ich celem jest spowolnienie choroby oraz złagodzenie jej objawów.

Care Experts świadczy również usługi dla osób wymagających stałej opieki medycznej w szpitalu Medicover w Wilanowie oraz w działającym przy nim hospicjum.