Koalicja mówi „nie” szpitalnym oddziałom opieki długoterminowejMaria Krzos/Rynek Seniora - 29 lipca 2015 16:08


Nie twórzmy szpitalnych oddziałów opieki długoterminowej - apeluje w liście do ministra Mariana Zembali Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”. W piśmie do szefa resortu zdrowia Koalicja zwraca również uwagę na problem pacjentów wentylowanych mechanicznie w domach. W większości to osoby starsze.

Zaniepokojenie Koalicji wywołał pomysł ministra Mariana Zembali, który - jak wynika z wywiadu, jakiego udzielił 4 lipca br. „Gazecie Wyborczej” - zamierza tworzyć szpitalne oddziały opieki długoterminowej dla pacjentów wymagających terapii za pomocą wentylacji mechanicznej.

- Naszym zdaniem to nieporozumienie - ocenia dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji, odnosząc się do fragmentu wywiadu, w którym minister Zembala, zapytany, w jaki sposób chce zapanować nad wolnoamerykanką w systemie ochrony zdrowia, powiedział m.in.: „Ktoś zechce budować szpital, to mu powiemy: proszę bardzo, ale potrzeba nam oddziału opieki długoterminowej, dla przewlekle wentylowanych”.

Koalicja wystosowała w tej sprawie pismo do ministra Zembali, wskazując w nim, że pozaszpitalna, w tym domowa, opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie jest wielokrotnie tańsza niż hospitalizacja.  

Szwałkiewicz: szpitale trzeba odciążać, a nie rozbudowywać
- Uważamy, iż powinniśmy konsekwentnie odciążać polskie szpitale, a nie je rozbudowywać. Już teraz Polska ma jedną z największych w Unii Europejskiej liczbę łóżek szpitalnych przypadających na 10 tys. mieszkańców. Dlatego też, aby zabezpieczyć zarówno obywateli, jak i system opieki zdrowotnej przed niekontrolowanym i destrukcyjnym wzrostem wydatków na opiekę medyczną, należy, naszym zdaniem, skoncentrować się na rozwoju świadczeń pielęgnacyjnych poza szpitalem - w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz w domach, w zależności od potrzeb pacjenta i preferencji jego opiekunów - przekonuje Elżbieta Szwałkiewicz.

W liście do prof. Mariana Zembali Koalicja odnosi się również do problemów, jakie wkrótce mogą mieć pacjenci wentylowani mechanicznie w domach.

„Niestety, mimo że pozaszpitalna, w tym domowa, opieka nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie jest wielokrotnie tańsza niż hospitalizacja, wiele oddziałów wojewódzkich NFZ nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań”- czytamy.

„Powołując się na bezduszne przepisy, urzędnicy narzucają limity świadczeń, które wyczerpują się zwykle już w połowie roku, skazując pacjentów i ich opiekunów na łaskę świadczeniodawców, która w każdej chwili może się skończyć” - pisze Koalicja.

Wentylacja mechaniczna - świadczeniodawcy rozważają wstrzymanie przyjęć pacjentów
Koalicja odnosi się do pisma Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej, które na przełomie czerwca i lipca zostało rozesłane mediom. Związek informował w nim, że rozpoczął proces konsultacji ze swoimi członkami nt. ewentualnego wstrzymania przyjęć nowych pacjentów.  

Jak informowała wówczas Katarzyna Baj, dyrektor biura OZŚWM, świadczeniodawcy nie mogą odłączyć chorych od wypożyczonych respiratorów. Mogą być jednak zmuszeni wstrzymać przyjęcia nowych pacjentów (którzy w tej sytuacji będą musieli być hospitalizowani - red.).  

Czytaj również: Wentylacja mechaniczna w domach: wstrzymają przyjęcia nowych pacjentów?

Związek tłumaczył, że przyczyną tej dramatycznej decyzji będzie zbyt niski poziom finansowania tego typu świadczeń przez NFZ. Wyjaśniał, że od początku stycznia 2015 r. w narzuconych przez NFZ limitach świadczeń zdrowotnych nie zmieściło się 1168 pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu.   

Katarzyna Baj podkreślała, że wielokrotnie OZŚWM zwracał się do Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia z apelem o zwiększenie kontraktów. Jak dotąd - bezskutecznie.

Co na to NFZ?
Z odpowiedzi na pytania portalu rynekseniora.pl udzielonych przez Fundusz wynika, że w jego ocenie problemu nie ma.

„NFZ jako płatnik jest zobowiązany zapłacić placówce za zrealizowane świadczenia zdrowotne. I z tego zobowiązania Oddziały Wojewódzkie NFZ na bieżąco się wywiązują” - czytamy.

A co z nadwykonaniami?

„Decyzja o sfinansowaniu dodatkowych świadczeń, zrealizowanych ponad wartość określoną w umowie, leży w kompetencjach Dyrektorów OW. Świadczeniodawcy mają możliwość wnioskowania do Oddziału o zwiększenie wartości umowy lub przesunięcia środków finansowych w ramach umowy pomiędzy zakresami” - odpowiada NFZ.

Czytaj również: NFZ: oddziały zwiększają finansowanie w zakresie wentylacji mechanicznej

„Z informacji uzyskanych z Oddziałów Wojewódzkich wynika, że w miarę możliwości finansowych Oddziały dokonują zwiększenia finansowania, reagując na zgłaszane w tym zakresie potrzeby.” - dodaje.

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje odpowiedź
Jakie stanowisko zajmie w tej sprawie zajmie Ministerstwo Zdrowia? Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” prosi Ministra Zdrowia o pilne spotkanie. - Chcielibyśmy wspólnie poszukać rozwiązań sytuacji, w jakiej znajdują się pacjenci, wymagający świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie opieki długoterminowej,  w tym również wentylacji mechanicznej” – czytamy w liście.

Jak informuje biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia, odpowiedź na list do prof. Zembali jest w trakcie przygotowywania.  

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” reprezentuje ponad 500 organizacji, instytucji oraz osób działających na rzecz niesamodzielnych i przewlekle chorych.  

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej zrzesza 10 specjalistycznych ośrodków z całej Polski zapewniających opiekę domową chorym wymagającym terapii za pomocą wentylacji mechanicznej. Pod opieką mają one ok. 3 tys. pacjentów, za których oddychają wypożyczone z ośrodków respiratory.  Ok. 70 proc. z nich to osoby starsze.