Kostrzyn nad Odrą: od lipca nowe usługi w szpitalu, skorzystają starsi pacjenciRynek Zdrowia/Rynek Seniora - 25 maja 2017 13:22


Od 1 lipca br. w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie) rozpocznie działalność poradnia medycyny paliatywnej oraz pielęgniarska opieka długoterminowa domowa. Na te usługi szpital otrzymał kontrakt z NFZ.

Poradnia medycyny paliatywnej sprawuje ambulatoryjną opiekę nad chorymi w trakcie leczenia onkologicznego. Obejmuje ona m.in. zwalczanie bólu, łagodzenie innych dolegliwości związanych z chorobą, wsparcie rodziny chorego czy pomoc w okresie żałoby. Rejestracja do poradni zostanie uruchomiona 1 lipca 2017 r. Do poradni paliatywnej może skierować lekarz POZ lub inny specjalista.

Drugą dostępną od 1 lipca usługą dla pacjentów i ich rodzin będzie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy w skali Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej i nie zostali objęci opieką np. zakładu opiekuńczego.

Świadczenia w domowej opiece długoterminowej udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny pacjenta. Wizyty pielęgniarki w domu chorego powinny się odbywać nie rzadziej niż cztery razy w tygodniu.