Kraków: powstanie Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i NiesamodzielnychPAP/Rynek Seniora - 09 kwietnia 2018 18:04


W Krakowie, w wyniku przekształcenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej, powstanie Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych. Pacjenci w podeszłym wieku mają otrzymać w nim pomoc medyczną oraz kompleksową rehabilitację.

W poniedziałek prezydent Jacek Majchrowski wmurował kamień węgielny pod budowę nowego pawilonu na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL). W jednej jego części będzie funkcjonował oddział opieki stacjonarnej ze 120 łóżkami dla chorych, w drugiej Centrum Opieki Zdrowotnej, w którym znajdą się gabinety lekarskie oraz sale do zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Budowa pawilonu, wraz z układem dróg wewnętrznych ma kosztować ponad 27 mln zł.

- Budynek o powierzchni prawie 6 tys. m kwadratowych jest największym, realizowanym w Polsce obiektem służby zdrowia, który będzie budynkiem tak wysoko energooszczędnym i pasywnym - mówił architekt Marcin Stelmach.

Jak podkreślił pawilon w porównaniu ze standardowym budynkiem będzie zużywał o ok. 80 proc. mniej energii na cele grzewcze.

- W budynku, który jest dedykowany służbie zdrowie jest to o tyle istotne, że +pracuje+ on przez 24 godziny: cały czas działa wentylacja, oświetlenie - choćby dyżurne. W tym konkretnym obiekcie będzie można zaoszczędzić ok. 270 tys. rocznie na ogrzewaniu - dodał.

Architekt podkreślił, że przy projektowaniu szczególnie ważna była kwestia zieleni w otoczeniu budynku i wkomponowania w nią istniejącego już drzewostanu, którym ma być zaczątkiem ogrodu rekreacyjnego dla pacjentów.

Centrum Opieki Zdrowotnej będzie udzielało świadczeń o charakterze niestacjonarnym w ramach: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poradnictwa medycznego i socjalnego oraz długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobami niesamodzielnymi. Wsparcie będą zapewniali przeszkoleni pracownicy socjalni.

W centrum prowadzone będą zajęcia terapeutyczne m.in. arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapie: kulinarna, reminiscencyjna, informatyczna, rozrywkowa, ergoterapia i terapia ruchowa, hortiterapia oraz aktywizacja poznawcza lub relaksacja w sali doświadczania świata, a także Cyber Oko, służące stymulacji procesów poznawczych.

- Wszyscy cieszymy się z tego, że żyjemy dłużej, ale dłużej nie zawsze oznacza lepiej. Dane GUS wskazują, że przybywać będzie krakowian po 80. roku życia i mogą oni wymagać opieki w różnym stopniu, dlatego ważne jest, by myśleć o miejscu, gdzie mogą ją otrzymać. Sądzę, że to, co państwo robicie zaspokoi w znacznej mierze te potrzeby - mówił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Nowy pawilon powinien być gotowy w 2019 r. Jeszcze w tym roku rozpocznie się w ZOL przy ul. Wielickiej modernizacja istniejącego budynku numer 3. Potrwa ona do końca 2020 r.

Po zakończeniu tych inwestycji liczba łóżek dla pacjentów leczonych stacjonarnie wzrośnie do 600 (obecnie jest ich ok. 500).

- To jak bardzo potrzebujemy nowego pawilonu najlepiej obrazuje kolejka do naszego ZOL. W tej chwili sięga ona ok. 200 osób w opiece długoterminowej, a w opiece psychiatrycznej ok. 40-60 osób - mówił PAP dyrektor naczelny ZOL Janusz Czekaj.

Od 2000 do końca 2017 r. na modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Wielickiej przeznaczono 19,7 mln zł, w tym środki z funduszy norweskich i gminy miejskiej Kraków.

Po przekształceniu ZOL w Miejski Ośrodek Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych działać będą tam: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy z oddziałami: ogólnym, psychiatrycznym i medycyny paliatywnej; Dzienny Dom Opieki Medycznej, zespół poradni oraz Centrum Opieki Zdrowotnej dla osób starszych i niesamodzielnych.