Kraków: rusza dom dziennego pobytu Senior-WIGORkrakow.pl/Rynek Seniora - 30 października 2015 09:29


Nieaktywni zawodowo mieszkańcy Krakowa w wieku 60+ mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty zajęć aktywizacyjnych w ramach nowego dziennego domu seniora przy ul. Zielony Dół 4. Placówka rozpoczyna działalność 2 listopada.

Dom czynny będzie od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie.

Dla seniorów przewidziane są zajęcia ruchowe, kinezyterapia, treningi rehabilitacyjne, terapia zajęciowa, zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz inne działania o charakterze prozdrowotnym. Uczestnicy będą mogli zaangażować się w działania na rzecz społeczności lokalnej, na przykład w wolontariat międzypokoleniowy, integrację międzypokoleniową.

Zakres organizowanych zajęć aktywizujących i realizowanych usług będzie dopasowywany do pojawiających się potrzeb uczestników. Placówka będzie promowała również postawy samopomocowe.

Podopieczni placówki będą mieli zapewniony minimum jeden ciepły posiłek dziennie. Zadbano również o osoby, które mają trudności w poruszaniu się i zostanie im zapewniony dowóz na zajęcia.

Uruchomienie Domu było możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Aby zostać uczestnikiem, należy zgłosić się do pracownika socjalnego Filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Więcej: www.krakow.pl