Krakowski "Tele-Anioł" zaopiekuje się starszymiPAP/Rynek Seniora - 12 lutego 2018 10:09


W Małopolsce program "Tele-Anioł" ma objąć 10 tys. starszych osób. Każda z nich otrzyma tzw. bransoletkę życia, dzięki której jednym przyciskiem wezwie pomoc w razie potrzeby. Program przewiduje też wsparcie dla beneficjentów w codziennych czynnościach.

Jeszcze w tym roku pierwsi mieszkańcy Małopolski będą mogli przetestować usługi Tele-Anioła. Beneficjentami programu będą osoby niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia oraz niepełnosprawność. Program zakłada kompleksowy system opieki, umożliwiający im jak najdłuższe, bezpieczne pozostanie w miejscu zamieszkania - w rodzimym środowisku.

- W przypadku zagrożenia życia osoba niesamodzielna, która jest sama w domu, ma małe szanse na szybkie uzyskanie profesjonalnej pomocy. I z myślą o takich osobach powstał ten program, który umożliwi im szybką komunikację z telecentrum, a w efekcie - natychmiastową i skuteczną pomoc. Czas reakcji w takiej sytuacji ma przecież ogromne znaczenie - powiedział wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak.

Każda z zakwalifikowanych do programu osób otrzyma specjalną opaskę - tzw. bransoletkę życia, dzięki której szybko wezwie pomoc, naciskając przycisk SOS. W centrum teleopieki przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu oczekiwać będzie zespół ratowników medycznych.

Dodatkowo od poniedziałku do piątku przez 12 godzin, zakwalifikowani do programu będą mogli skorzystać z pomocy i porady zespołu lekarzy, psychologów i teleasystentów.

- Z naszych statystyk wynika, że osób powyżej 75. roku życia, żyjących samotnie w swoich domach - bez współtowarzyszy i bez rodziny - jest w Małopolsce ponad 55 tys. Do tego dochodzą osoby, które czują się zagrożone w swym codziennym życiu. Dlatego ponad półtora roku temu zadecydowaliśmy o stworzeniu programu, który takie osoby wesprze i pozwoli im na obniżenie poczucia zagrożenia i na ponowne włączenie ich w życie - w środowisko w którym mieszkają - powiedział marszałek województwa małopolskiego - Jacek Krupa.

Część uczestników programu "Tele-Anioł" będzie także korzystać ze specjalnych usług opiekuńczych świadczonych w domu - zarówno przez fachowców, jak w ramach opieki sąsiedzkiej. Pomoc ta obejmie nie tylko zabiegi, ale też pomoc w codziennych czynnościach, jak robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, pomoc przy porządkach, transporcie do lekarza i w załatwianiu spraw formalno-urzędowych. Tą opieką zostanie objęta grupa ok 3,2 tys. osób.

W ramach tych działań przewidziano specjalistyczne kursy dla 160 opiekunów i 1,6 tys. sąsiadów z całej Małopolski. Za tą część programu odpowiadać będzie Caritas Diecezji Kieleckiej.

Pierwszym krokiem do realizacji programu "Tele-Anioł" było podpisanie w piątek umowy partnerskiej pomiędzy województwem małopolskim a Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem "Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego" z Suchej Beskidzkiej - partnerami odpowiedzialnymi za rozpoczęcie i realizację składowych części projektu.

- W Małopolsce myślimy długofalowo - już teraz testujemy nowatorskie rozwiązania, które w przyszłości będą wręcz niezbędne. Obserwujemy obecne tendencje demograficzne i dostrzegamy wyzwania, jakie wiążą się z postępującym starzeniem się społeczeństwa. Jestem pewny, że za kilka lat teleopieka będzie powszechnym rozwiązaniem - powiedział marszałek Krupa.

Rekrutacja uczestników do pierwszej części Tele-Anioła rozpocznie się jeszcze w tym półroczu - weźmie w niej udział ok. 5 tysięcy osób. Kolejna - na przełomie 2019 i 2020 roku.

Koszt Tele-Anioła to ponad 38 mln zł, z czego blisko 32,4 mln zł stanowią środki unijne pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pozostałe koszty pokryją środki od partnerów oraz dofinansowanie z budżetu państwa. Projekt ma być realizowany przez 3 lata. Liderem projektu jest Województwo Małopolskie.