Łódź: pierwszy dom Senior-WIGOR już działa; miasto chce otwierać kolejnePAP/Rynek Seniora - 28 grudnia 2015 15:06


Pierwszy w Łodzi Dom Dziennego Pobytu zmodernizowany i wyposażony w ramach ogólnopolskiego programu Senior-WIGOR został otwarty w poniedziałek (28 grudnia). Władze miasta będą ubiegać się o kolejne dofinansowania z rządowego programu wsparcia placówek dla seniorów.

Senior-WIGOR to projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zaplanowany na lata 2015-2020, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o pieniądze na doposażenie domów dziennego pobytu.

W pierwszej edycji programu łódzki magistrat otrzymał ponad 155 tys. zł na zmodernizowanie i wyposażenie wnętrz zabytkowej przedwojennej willi przy ul. Senatorskiej, w której wcześniej działał Dom Dziennego Pobytu (DDP) obejmujący opieką ok. 50 osób w wieku od 60 do 94 lat. W budynku wymieniona została podłoga, sanitariaty, wyposażenie kuchni, zlikwidowano bariery architektoniczne. Powstały nowe pomieszczenia m.in. pokój rehabilitacyjny i biblioteka wyposażona w komputery.

- Będziemy przygotowywać się do aplikowania o kolejne środki, aby takich domów - oferujących seniorom usługi na najwyższym poziomie - było w Łodzi jeszcze więcej - zaznaczyła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Wagner.

Podopieczni Domu Senior-WIGOR będą mogli spędzać w nim osiem godzin dziennie w dni powszednie. Będą korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych i terapii zajęciowej, otrzymają też ciepły posiłek. Zgodnie z wytycznymi programu, dom jest zobowiązany do zatrudnienia specjalistów (fizjoterapeuty, pielęgniarki, ratownika medycznego bądź psychologa) - na 15 seniorów powinien przypadać jeden taki pracownik.

W ramach programu MPiPS samorząd może wystąpić o dotację tylko na jedną placówkę rocznie. - Będziemy składać wnioski w każdym kolejnym roku, ale chcielibyśmy, aby program się zmienił tak, by umożliwić nam zmodernizowanie wszystkich DDP w Łodzi. Mamy pieniądze na wkład własny i jesteśmy zdeterminowani, bo wiemy, że seniorzy potrzebują takich "drugich domów" - podkreślił wiceprezydent Łodzi Krzysztof Trela.

Wkład własny miasta w modernizację placówki to prawie 40 tys. zł. Willa posiada także zaniedbany ogród, który wiosną poddany zostanie rewitalizacji, aby stworzyć w nim miejsce do wypoczynku na powietrzu. Ok. 30 tys. zł na ten cel przekaże Rada Osiedla.

Obecnie w Łodzi działa ok. 20 domów dziennego pobytu, obejmujących opieką ponad tysiąc seniorów. Zdaniem dyrektor łódzkiego MOPS, zainteresowanie tą formą opieki wśród najstarszych łodzian jest coraz większe, dlatego w latach 2017-2018 planowane jest otwarcie kolejnych dwóch DDP.

W latach 2015-2020 MPiPS ma przeznaczyć na realizację Programu Senior-WIGOR 370 mln zł. Wsparcie kierowane jest do samorządów z niskimi dochodami lub wysokim odsetkiem seniorów w populacji oraz brakiem infrastruktury pomocy społecznej służącej do realizacji usług opiekuńczych przeznaczonych dla osób w wieku 60+.