Małopolskie: rusza konkurs na innowacyjne usługi opiekuńczeDK/Rynek Seniora - 01 marca 2017 09:42


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza I turę konkursu na innowacje społeczne, w ramach której odbędzie się nabór wniosków o powierzenie grantu na 40 innowacyjnych rozwiazań w zakresie usług opiekuńczych.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Innowatorami mogą zostać osoby prawne, jednostki organizacyjne, jednostki sektora finansów publicznych, ale też osoby fizyczne mieszkające na terenie województwa małopolskiego.

Zgłaszane rozwiązania muszą być skierowane do osób niesamodzielnych i ich opiekunów, czyli osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnoprawnych wymagających usług opiekuńczo-asystenckich, wsparcia asystenckiego przy uczestniczeniu w życiu społecznym i obywatelskim oraz osób starszych wymagających zapewnienia opieki w miejscu ich zamieszkania.

Podmioty, które przedstawią pomysł, będą ubiegać się o grant finansowy na przetestowanie innowacyjnego rozwiązania. Testowanie, czyli działania na rzecz bezpośrednich odbiorców pomysłu innowacyjnego nie może być realizowane dłużej niż 6 miesięcy, a maksymalna kwota o którą można ubiegać się w ramach grantu to 100 tys. zł.

Wwnioski przyjmowane będą od 27 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. (decyduje data wpływu wniosku mailem do ROPS w Krakowie). Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: maj 2017 r. Osoby i podmioty zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o przysłanie wniosku o powierzenie grantu w formie elektronicznej na adres: nabor.miis@rops.krakow.pl

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”.