Małopolskie: ruszyły zapisy do Dziennego Domu Opieki MedycznejJW/Rynek Seniora - 02 listopada 2016 15:42


Trwa rekrutacja do projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do Zdrowia”. Na zajęcia zapisywać można seniorów 65+, którzy w ostatnim roku przeszli leczenie szpitalne i nie radzą sobie z samodzielnym życiem.

Świadczenia prozdrowotne w DDOM w Wierzchosławicach będą się odbywać od 1 grudnia 2016 r. na bazie 15 miejsc opieki nad osobami zależnymi. DDOM będzie działać w placówce prowadzonej przez spółkę Centrum Zdrowia Tuchów działającej pod adresem Wierzchosławice 39B. W tym samym budynku funkcjonuje już oddział rehabilitacji dziennej.

Z opieki mogą skorzystać osoby, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie jedynie z podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają one hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Dla ich kwalifikacji ocena poziomu samodzielności (skala Barthel) musi się mieścić w określonym przedziale, od 40 do 65 punktów.

Celem działań, realizowanych przez Centrum Zdrowia Tuchów, jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej 100 osób niesamodzielnych, które zostaną objęte wsparciem.

Uczestnicy projektu, pod opieką specjalistów, będą brali udział w zajęciach, odbywających się w tygodniu od rana do godzin popołudniowych. Mają ich przygotować do samoopieki oraz do życia z własną niepełnosprawnością. W zespole specjalistów, którzy będą pracować w wierzchosławickim DDOM, znajdą się: lekarz geriatra, lekarz rehabilitant, psycholog, farmaceuta, fizjoterapeuta, dietetyk, logopeda, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny i pielęgniarki.

Pilotażowy projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Wartość projektu wynosi:1 072 516,5o zł, z czego wkład Funduszy Europejskich to: 999 934,66 zł.

W sprawie rekrutacji można telefonować pod numer 882 139 607 lub pisać na adres ddom@czt.com.pl. Udział w programie jest bezpłatny, dla uczestników przewidziano także darmowe posiłki i zabiegi rehabilitacyjne.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano w maju 2018 r.