Minister rodziny zwróciła się o sprawdzenie standardów w całodobowych placówkach opiekiPAP/Rynek Seniora - 13 lutego 2019 10:01


Całodobowe placówki opieki powinny być pod stałym nadzorem - powiedziała we wtorek (12 lutego) minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Poinformowała, że zwróciła się o sprawdzenie tych placówek pod kątem spełniania standardów.

Apelujemy także, aby o wszelkich nieprawidłowościach powiadamiać odpowiednie służby.

- Całodobowe placówki, w których osoby starsze, przewlekle chore, niepełnosprawne, znajdują opiekę, powinny być pod permanentnym, stałym, szczególnym nadzorem, dlatego że odbiorcą świadczonych usług, tej opieki jest szczególnie chroniona grupa osób - powiedziała minister.

Poinformowała, że zwróciła się do Komendanta Głównego Straży Pożarnej o objęcie takich placówek nadzorem.

Zaapelowała też do osób, które szukają takich miejsc pobytu dla swoich bliskich, aby sprawdzali, jak wygląda opieka w tych placówkach i o ewentualnych nieprawidłowościach informowali odpowiednie służby.

- Zwróciliśmy się do wojewodów, żeby mieli na uwadze, że w tego typu placówkach często dochodzi do nieprawidłowości - dodała.