Nowy ŚDS w Białej Podlaskiej: podopieczni od trzydziestu kilku do dziewięćdziesięciu latPAP/Rynek Seniora - 09 stycznia 2018 10:55


Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi otwarto poniedziałek (8 stycznia) w Białej Podlaskiej (Lubelskie). Placówka została stworzona wspólnym wysiłkiem rządu i samorządu - podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Ośrodek jest placówką pobytu dziennego dla 30 dorosłych osób, z różnymi zaburzeniami czynności psychicznych takich jak zaburzenia osobowości, zaburzenia depresyjno-lękowe, zespół otępienny (w tym choroba Alzheimera).

Powstał w zmodernizowanym obiekcie należącym do miasta. Biała Podlaska otrzymała na realizację inwestycji dotację z budżetu państwa w wysokości 760 tys. zł, a ponad 200 tys. zł stanowił wkład własny miasta. - Ta placówka została stworzona wspólnym wysiłkiem (…) Najlepsze są takie inicjatywy, które tworzone są wspólnie razem z samorządem - powiedziała Rafalska podczas otwarcia ośrodka.

Rafalska powiedziała, że w kraju jest prawie 800 środowiskowych domów samopomocy, z których korzysta 29 tys. uczestników. - Na ten cel w tym rozpoczętym już 2018 roku przeznaczymy ponad 70 mln zł. Kwoty na jednego uczestnika w ostatnich latach znacząco wzrosły; pozwala to na podniesienie standardu opiekuńczego - zaznaczyła minister.

Nowy ŚDS w Białej Podlaskiej będzie czynny od poniedziałku do piątku. Z podopiecznymi będzie pracowała wykwalifikowana kadra: instruktorzy terapii, psycholog i pielęgniarka. Zajęcia będą prowadzone w pracowni artystycznej, kulinarnej, kulturalno-oświatowej oraz w świetlicy. Uczestnicy w ramach terapii otrzymają jeden ciepły posiłek.

- Mamy uczestników w wieku od trzydziestu kilku do dziewięćdziesięciu lat. Zapewniamy im pobyt dzienny przez dziewięć godzin. Wzmacniamy te osoby w ich codziennym funkcjonowaniu. To pozwala ich opiekunom być aktywnym zawodowo - powiedziała kierownik ośrodka Anna Hordejuk-Lipka.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej jest 57. tego typu ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w woj. lubelskim. 31 z nich to jednostki gminne, a 25 - powiatowe. 13 jednostek prowadzą organizacje pozarządowe na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. Łącznie oferują ponad 1,1 tys. miejsc.