Opieka dzienna dla starszych. Gdzie szukać pomocy?Gazeta Wyborcza/Rynek Seniora - 28 czerwca 2016 14:25


Choć wielu seniorów nie wymaga całodobowej opieki, to w funkcjonowaniu istotnie pomagają im wizyty w domach dziennego pobytu lub pomoc świadczona w domu przez opiekunki środowiskowe.

W dziennych domach pomocy (DDP) podopieczni przez osiem godzin dziennie mają zajęcia rekreacyjne (np. wycieczki), edukacyjne (profilaktyka zdrowotna, wspólne czytanie książek i artykułów, rozwiązywanie krzyżówek, gry i konkursy) oraz kulturalne (wyjścia do teatru, muzeum, własne przedstawienia). Placówki oferuję śniadanie i obiad lub sam obiad.

Osoby o najniższych dochodach (poniżej 634 zł na osobę samotną i 514 zł na osobę w rodzinie miesięcznie) są całkowicie zwolnione z opłat. Te, które mają wyższe emerytury, płacą od 10 do 40 proc. swoich dochodów - informuje Gazeta Wyborcza. 

Gminy, w których nie ma DDP, mogą wysłać do samotnego i chorego/niesamodzielnego seniora opiekunkę środowiskową. To, na jak długo usługi opiekuńcze zostaną przyznane i w jakim zakresie (np. przygotowanie posiłków, zakupy, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej albo zwyczajne dotrzymanie towarzystwa), zależy każdorazowo od decyzji OPS-u.

Seniorzy, którzy wrócili do domu po dłuższym pobycie w szpitalu lub przewlekle chorzy, mogą się starać o pomoc pielęgniarki opieki długoterminowej lub pielęgniarki opieki paliatywnej. Chorzy poruszający się samodzielnie mogą skorzystać z pomocy pielęgniarki rodzinnej, która przyjmuje głównie w przychodni, a wizyty domowe składa tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

Skierowanie uprawniające do korzystania z opieki pielęgniarskiej wypisuje lekarz rodzinny lub lekarz specjalista. Jest ona w całości finansowana przez NFZ, ale chorzy płacą za leki, środki opatrunkowe i pielęgnacyjne.

Więcej: www.wyborcza.pl