Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych: jest ważne rozstrzygnięcieRPO/Rynek Seniora - 06 lutego 2017 14:10


Samorządowe Kolegium Odwoławcze uwzględniło wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego przyznało opiekunce niepełnosprawnej matki świadczenie pielęgnacyjne bezterminowo i z datą wsteczną - od dnia 1 lipca 2013 r. - czyli od daty, gdy dokonano zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Miało miejsce ważne rozstrzygnięcie w sprawie praw do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością - informuje Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Chodzi o decyzję organu odwoławczego, uwzględniającą wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydany na podstawie skargi kasacyjnej RPO (I OSK1512/16).

Decyzją tą Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało skarżącej bezterminowo świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką.

Świadczenie to przyznane zostało z datą wsteczną, od dnia 1 lipca 2013 r. - czyli od dnia, gdy dokonano zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jednocześnie pomniejszono kwotę należnego świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę pobieranego od 1 lipca 2013 r. zasiłku dla opiekuna.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. dokonano zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Obok dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego (uregulowanego w art. 17 ustawy) wprowadzono regulację prawną różnicującą sytuację prawną opiekunów osoby niepełnosprawnej, a podstawą tego rozróżnienia stał się wiek powstania niepełnosprawności.

W wyroku z dnia 21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność tego unormowania z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności.

Czytaj też: Opiekunowie dorosłych: rząd nas oszukał, sankcjonuje działania na fundamencie bezprawia

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został dotychczas wykonany, a tym samym nie dokonano żadnych zmian w zasadach przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom osób dorosłych osób niepełnosprawnych.

Pomimo tego część opiekunów takich osób niepełnosprawnych zdecydowała się na dochodzenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w postępowaniu administracyjnym oraz przed sądami administracyjnymi. Rzecznik wspiera ich działania zgłaszając w miarę możliwości udział w takich postępowaniach.

Czytaj też: Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych chcą skarżyć skarb państwa