Otwarcie "Kącika Babci i Dziadka" w słupskim DPS-ieKLX/Rynek Seniora - 14 lipca 2016 13:00


Fundacja “Porozumienie Bez Barier” zrealizowała w Słupsku projekt pn. Kącik Babci i Dziadka. W jego ramach przeprowadzono metamorfozę pomieszczenia, w którym swój czas spędzają mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej “Leśna Oaza”.

Słupsk jest drugim miastem w kraju, gdzie działa "Kącik Babci i Dziadka". Uroczyste otwarcie kącika przez Jolantę Kwaśniewską, prezeskę Fundacji i Roberta Biedronia, prezydenta Słupska miało miejsce 13 lipca.

Realizacja projektu była możliwa  dzięki grantowi uzyskanemu przez Fundację „Porozumienie Bez Barier” z Fundacji MetLife, oraz środków pozyskanych od sponsorów.

Pierwszy Kącik Dziadka i Babci został uruchomiony w ubiegłym roku na warszawskim Solcu, w Domu Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego.

Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku funkcjonuje jako jednostka budżetowa i organizacyjna Miasta Słupska. jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i osób przewlekle somatycznie chorych. Działa na terenie Miasta Słupska od roku 1954.