Pobyt w domu opieki: warto dokładnie przeczytać umowęDziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 10 sierpnia 2016 12:44


Umieszczając bliską osobę w domu opieki przede wszystkim należy sprawdzić, czy wybrana placówka spełnia odpowiednie wymogi - chodzi przede wszystkim o zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności polegającej na zapewnieniu całodobowej opieki osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. Niezwykle istotna jest także treść samej umowy.

Stosowny rejestr ośrodków opieki mających pozwolenie wojewody często można znaleźć na stronie danego urzędu wojewódzkiego. Należy także zwrócić uwagę, czy placówka posiada umowę ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej - radzi Dziennik Gazeta Prawna.

Gdy takich informacji nie ma w umowie, można poprosić o udostępnienie dokumentów.

W samej umowie warto zanalizować obowiązki ośrodka w zakresie zakwaterowania i wyposażenia, utrzymywania czystości, zapewnienia posiłków, pomocy w codziennych czynnościach, opieki pielęgniarskiej, podawania leków, konsultacji lekarskich etc. Trzeba też zorientować się, jakie usługi są płatne. Z reguły będą to: indywidualna rehabilitacja, usługi fryzjerskie, zabiegi kosmetyczne.

W umowie określone są też wysokość i termin wnoszenia opłat. Zwykle płatność jest niezależna od tego, czy podopieczny jest obecny w ośrodku, czy nie. 

Warto pamiętać, że dom opieki zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za opóźnienia w płatnościach. Niektóre umowy zawierają zapisy dopuszczające możliwość zwiększenia opłat np. z powodu wzrostu cen towarów i usług.

DGP zwraca uwagę, że dodatkowo trzeba płacić m.in za leki, pieluchomajtki czy specjalistyczne badania diagnostyczne.

Ośrodek może zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli np. są duże opóźnienia w płatnościach lub podopieczny zachowuje się wbrew regulaminowi placówki. Jednak również sam opiekun ma prawo do takiego ruchu - jeśli np. ośrodek rażąco narusza standardy jakości.

Więcej: www.gazetaprawna.pl