Podlaskie: lekarka pracująca w hospicjum z nagrodą?gazeta.pl/Rynek Seniora - 01 kwietnia 2015 09:31


Helena Kuleszo-Kopystecka to kolejny lekarz nominowany do podlaskiej Nagrody im. Krzysztofa Kanigowskiego. Jest onkologiem, oddanym chorym, a zwłaszcza tym, którzy ostatnie chwile swojego życia spędzają w hospicjum.

Helena Kuleszo-Kopystecka była przez kilkanaście lat nauczycielem akademickim w Zakładzie Fizjologii AMB, a następnie jako specjalista chorób wewnętrznych przez 23 lata pracowała w szpitalu onkologicznym jako zastępca ordynatora na oddziale chemioterapii.

Znając trudną sytuację chorych onkologicznie, zainicjowała w 1987r. powstanie Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Białymstoku, zostając jego prezesem. Od 1992 r. posługiwała, wykonując przy tym wszystkie prace pielęgnacyjne w stacjonarnym hospicjum Domu Opatrzności Bożej przy ul. Świętojańskiej w Białymstoku.

Pacjenci, a raczej ich bliscy, zgłosili ją do Nagrody im. Krzysztofa Kanigowskiego.

Autorami nagrody są rodzina i bliscy przyjaciele dr Krzysztofa Kanigowskiego, chirurga z Podlasia, który wyróżniał się skromnością i tym, że zawsze wyciągał pomocną dłoń do swoich pacjentów.

Kanigowski zmarł w 2008 roku, a nagroda przyznawana jest od roku 2010 lekarzom z Podlasia, którzy wyróżniają się etycznym podejściem do pacjentów a także staraniami o podniesienie jakości leczenia.

Więcej: www.gazeta.pl