Pomorskie: ponad 52 mln zł na usługi m.in. dla seniorówPAP/Rynek Seniora - 22 lutego 2018 09:49


Ponad 52 mln zł w najbliższych latach zostanie wydane na Pomorzu na usługi społeczne. Pomoc ma otrzymać ponad 3,8 tys. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, powstać ma ok. 1,8 tys. miejsc świadczenia usług społecznych i wspierania rodziny.

Na Pomorzu w najbliższych latach realizowanych ma być 29 projektów dotyczących m.in. tworzenia nowych i rozwijania istniejących placówek wparcia dla seniorów, dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami oraz wspierania rodziny o łącznej wartość ponad 52 mln zł. 49,4 mln zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pomoc ma trafić przede wszystkim do rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób długotrwale bezrobotnych, mających trudności opiekuńczo-wychowawcze, problemy z zakresu uzależnień i przemocy domowej.

W środę (21 lutego) w Gdańsku marszałek województwa Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski podpisali z przedstawicielami samorządów i organizacji umowy dotyczące dofinansowania jedenastu projektów rozwoju usług społecznych na Pomorzu o łącznej wartości ponad 18 mln zł. Projekty realizowane będą m.in. w Dzierzgoniu, Sadlinkach, Słupsku, Smołdzinie, Starym Dzierzgoniu i w powiecie chojnickim.

Celem największego projektu "Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska" o wartości ponad 5,1 mln zł (w tym 4,9 mln zł z UE) jest zapewnienie kompleksowej opieki wszystkim mieszkańcom niezależnie od wieku. Dla seniorów i osób niepełnosprawnych mają powstać dwa mieszkania z całodobową opieką dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Projekt przewiduje też rozwój systemu teleopieki dla osób starszych oraz utworzenie punktu, w którym udzielana ma być pomoc dla seniorów i osób niepełnosprawnych ze Słupska. Wszystkim mieszkańcom miasto ma zapewnić wsparcie psychologów i pedagogów.

Prawie 2 mln zł dofinansowania otrzymała Diecezja Pelplińska na rozwój usług społecznych pod hasłem "Szansa na przyszłość". Dzięki dotacji, w gminie Tczew powstać mają dwie świetlice dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. W Lubieszewie (gmina Tczew) powstanie również klub aktywnego seniora. W powiecie kartuskim (w ramach projektu Nestor o wartości ponad 1,4 mln zł) dla osób starszych utworzonych ma być pięć klubów aktywności. Mają działać tak jak uniwersytety ludowe. Z kolei mieszkańcy gmin: Sierakowice, Stężyca i Sulęczyno mają być objęci teleopieką.

Projekty realizować będą samorządy, organizacje oraz instytucje pomocy społecznej działające na konkretnym obszarze i znające potrzeby mieszkańców danego rejonu.