Prezes Enel-Med: planujemy rozwijać segment opieki długoterminowejRynek Seniora - 24 marca 2016 16:29


W 2016 roku zamierzamy kontynuować działania inwestycje. W planach mamy uruchomienie kolejnej placówki ENEL-SPORT, rozwój segmentu długoterminowej opieki medycznej, ale także rozwijanie przychodni w dużych aglomeracjach miejskich - poinformował prezes . zarządu Centrum Medycznego Enel-Med S.A. Adam Rozwadowski w liście opublikowanym razem z raportem finansowym 18 marca br.

Zaplanowane inwestycje wymagają poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 27 mln zł. Spółka zamierza na to przeznaczyć środki własne Grupy Kapitałowej oraz zewnętrzne źródła finansowania.

Jak ocenił Adam Rozwadowski, rok 2015 był dobrym rokiem dla spółki zarówno pod względem wzrostu przychodów, jak i zrealizowanych działań inwestycyjnych ogłoszonych w strategii rozwoju na lata 2014-2016.

Spółka osiągnęła 234,7 mln przychodów, jest to wzrost o 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na osiągnięty wynik największy wpływ miała efektywna sprzedaż abonamentów medycznych, stanowiąca 69% przychodów Spółki. W tym segmencie ENEL-MED osiągnął wzrost o 16%.

„W minionym roku otworzyliśmy kolejne placówki ogólnomedyczne we Wrocławiu oraz w Katowicach. Niemniej jednak największą inwestycją Enel-Med w 2015 r. było otwarcie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Enel-Sport - nowej marki biznesowej Spółki. Nowo powstała klinika medycyny sportowej mieści się w koronie stadionu Legii Warszawa, klubu którego Enel-Med jest oficjalnym partnerem medycznym” - napisał prezes Rozwadowski.

Kolejnym istotnym wydarzeniem w 2015 r. była akwizycja na rynku długoterminowej opieki nad osobami starszymi.  „W grudniu 2015 r. Enel Invest sp. z o.o., spółka należąca do Grupy Kapitałowej ENEL-MED, nabyła 65% udziałów w spółce Jovimed Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny sp. z o.o. w Ksawerowie pod Łodzią. Jest to pierwszy krok w realizacji strategii w zakresie rozwoju długoterminowej opieki medycznej nad osobami starszymi” - przypomniał prezes.