Resort informuje o finansowaniu środowiskowych domów samopomocy w 2017 r.JW, MRPiPS/Rynek Seniora - 24 stycznia 2017 11:54


Finansowanie środowiskowych domów samopomocy ma wynieść w roku 2017 na jednego uczestnika placówki 1268 zł - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomniało, że 13 stycznia 2017 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2017.

- W ustawie zagwarantowane jest pełne finansowanie środowiskowych domów samopomocy zgodnie z ustaloną jednolitą stawką na jednego uczestnika placówki tj. 1 268 zł (200 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej) - informuje resort rodziny. 

Czytaj też: Domy środowiskowe: wyższe dotacje celowe dopiero w roku 2018

MRPiPS zaznacza, że środki te zwiększyły budżety wojewodów, dlatego jednostki samorządu terytorialnego w najbliższym czasie powinny otrzymać korekty planu finansowego na 2017 r.

Do zadań ŚDS-ów należy tworzenie sieci wsparcia społecznego i przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie.