Resort pracy chce stawiać na usługi asystenckie i opiekuńcze
Autor: DK/Rynek Seniora   07 maja 2015 13:31

Postępujący proces starzenia się społeczeństwa przekłada się w sposób bezpośredni na konieczność wdrożenia i rozwoju usług na rzecz niesamodzielnych osób starszych. Dzięki środkom unijnych uda się rozwinąć m.in. usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób o różnym stopniu niesamodzielności - informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na zapytanie poselskie Michała Szczerby, szefa Komisji Polityki Senioralnej.

Europejski Funduszu Społeczny w latach 2014-2020 na poziomie regionalnym będzie dotyczył bezpośredniego wsparcia osób poprzez realizację działań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, natomiast krajowy program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) będzie się koncentrował na zmianach strukturalnych poszczególnych polityk sektorowych, a także na takich przedsięwzięciach, które mają charakter ogólnopolski i są priorytetowe z punktu widzenia polityki państwa.

W najbliższych latach niezbędne będzie dostosowanie różnego rodzaju usług dedykowanych niesamodzielnym osobom starszym w celu sprostania zwiększającym się potrzebom społecznym, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak również finansowym.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, przewidziane są następujące działania, za które odpowiedzialne będzie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Standardy usług opiekuńczych
W ramach celu 2 Standaryzacja jakości usług asystenckich i opiekuńczych dla osób o różnym stopniu niesamodzielności, podejmowane będą następujące działania:

- Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie (w tym upowszechnienie) standardów usług łącznie z weryfikacją standardów kształcenia kadr usług asystenckich i opiekuńczych na rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w miejscu zamieszkania z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby 50+. Opracowanie standardów kształcenia w usługach asystenckich i opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w ich miejscu zamieszkania (w powiązaniu z wypracowanymi standardami).

Planowane działania mają wspierać proces rozwoju usług świadczonych na rzecz niesamodzielnych osób starszych w celu umożliwienia im niezależnego życia w środowisku domowym bez konieczności umieszczania ich w formach instytucjonalnych. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) stworzono standard usługi opiekuńczej świadczonej w miejscu zamieszkania osoby starszej, jednak z założenia standard ten miał wpisywać się w istniejące już rozwiązania w systemie pomocy społecznej.

Planowane działania wychodzą poza system pomocy społecznej, otwierając się na tzw. otwarty rynek usług. Pozwolą one na stworzenie standardu kwalifikacji zawodów asystenckich dla osób starszych oraz określenie standardu tych usług w zależności od kondycji psychofizycznej osoby niesamodzielnej. Rozwój zawodów, które mają charakter pomocniczych i wspierających system wsparcia społecznego oraz ochrony zdrowia (usług medycznych, usług opieki długoterminowej) jest kluczowy dla profilaktyki zdrowotnej oraz jak najdłuższego utrzymania w samodzielności osób starszych. Z założenia mają to być usługi świadczone w domu zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Newsletter

Najważniejsze informacje portalu rynekseniora.pl prosto na Twój e-mail

Rynek Seniora: polub nas na Facebooku

Rynek Seniora: dołącz do nas na Google+

Obserwuj Rynek Seniora na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych


Dyskusje


  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek Zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu Promocjada
    Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Infodent24 Rynek aptek House Market
    Portal Spożywczy Puls HR Koszyk cenowy Property Design Sady Ogrody Centrum Kreowania Liderów
  • Serwisy i wydawnictwa o budowie i urządzaniu domu.