Sąd: za opiekę nad rodzicem może należeć się "rekompensata"Dziennik Gazeta Prawna/Rynek Seniora - 24 listopada 2016 12:34


Dzieci nie zawsze muszą pokrywać wszystkie koszty związane z opieką nad swoimi starszymi rodzicami. W opinii sądu wsparcia finansowe i osobiste ma swoje granice.

Zdaniem Sądu Okręgowego w Białymstoku prawda jest, że polska mentalność „za naturalną i zgodną z zasadami współżycia społecznego uznaje się sytuację, gdy dorosłe dzieci udzielają będącym w potrzebie rodzicom pomocy i wsparcia, zarówno materialnego jak i w formie osobistych starań. Jednakże to, czego można wymagać od osoby bliskiej z powołaniem się na zasady współżycia społecznego, ma swoje granice”. Granice te należy każdorazowo ustalić biorąc pod uwagę okoliczności sprawy. 

Taka opinię wydano w czasie sprawy dotyczącej wniosku córki o przyznanie wynagrodzenia za opiekę prawną oraz faktyczną, sprawowaną nad ubezwłasnowolnioną matką.

Zły stan zdrowia matki oraz jej zaawansowany wiek, nie pozwalał na pozostawienie jej samej w domu. W czasie nieobecności córki, opiekowały się nią wynajęte profesjonalistki, opłacane przez rodzinę. Pomimo trudnej sytuacji rodzinnej, kobieta nie zrezygnowała z pracy. Starała się godzić wszystkie obowiązki z pomocą pozostałych członków rodziny.

Wnioskodawczyni domagała się: 500 złotych miesięcznie za sprawowanie opieki prawnej oraz po 2 500 złotych miesięcznie za sprawowanie opieki faktycznej. 

Sąd Okręgowy w Białymstoku wskazał, że „w aktualnym stanie prawnym regułą jest odpłatność opieki prawnej, a stosowne wynagrodzenie okresowe albo jednorazowe przyznaje na żądanie opiekuna sąd opiekuńczy. Powinno ono być pokrywane z majątku osoby poddanej opiece lub z jej dochodów, a w ich braku - ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej”.

Więcej: www.gazetaprawna.pl