Smartopieka: w Katowicach rusza program pomocy osobom starszym i ich opiekunomPAP/Rynek Seniora - 21 lipca 2017 10:23


Program pomocy osobom starszym, oferujący jednocześnie merytoryczne wsparcie specjalistów ich opiekunom, rozpoczął się właśnie w Katowicach dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program "Smartopieka" jest przygotowany tak, aby jednocześnie zapewnić opiekę osobom starszym i niesamodzielnym i wesprzeć ich opiekunów w najtrudniejszych zadaniach. - Chcemy pomóc zarówno osobom starszym jak i tym, którzy na co dzień opiekują się swoimi sąsiadami, znajomymi czy krewnymi - powiedziała w czwartek (20 lipca) koordynator projektu z ramienia Szpitala Geriatrycznego w Katowicach Anna Brzęska-Mikoda.

Podopieczni muszą być mieszkańcami Katowic. Pierwszym etapem programu jest określenie ich potrzeb przez lekarzy i pielęgniarki Szpitala Geriatrycznego w Katowicach. Ocena stanu zdrowia osoby starszej jest przeprowadzana w domu pacjenta podczas pierwszej domowej wizyty. W czasie trwania programu lekarz geriatra oraz pielęgniarka monitorują stan zdrowia pacjenta w trakcie kolejnych dwóch wizyt.

Opiekun sprawujący na co dzień opiekę nad osobami starszymi jest z kolei wspierany merytorycznie przez profesjonalnego opiekuna medycznego, będącego pracownikiem szpitala. Podejmując rolę opiekuna trzech starszych osób i wypełniając wszystkie ustalone z koordynatorami programu obowiązki, przez 12 miesięcy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2 tys. zł.

Może też liczyć na profesjonalne wsparcie w codziennej opiece nad osobami starszymi ze strony pielęgniarki. Chodzi tu głównie o pomoc w pielęgnacji ciała np.: utrzymanie higieny, czesanie, golenie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, asystę w czynnościach pielęgnacyjnych: podawanie leków, mierzenie temperatury, ciśnienia, poziomu cukru itp., pomoc w odżywianiu się np.: przygotowanie i dostarczanie posiłków oraz produktów żywnościowych na pozostałą część dnia, z uwzględnieniem zalecanej diety i zachowaniem dbałości o higienę, pomoc w zaopatrzeniu i utrzymaniu gospodarstwa domowego np.: drobne zakupy, sprzątanie, pranie.

Na wsparcie opiekuna medycznego można będzie liczyć także w sprawach organizacyjnych, takich jak: ustalanie wizyt lekarskich, towarzyszenie w nich, realizacja recept, załatwianie spraw urzędowych, zgłaszanie niezbędnych napraw, ułatwianie kontaktów z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi, organizacja wyjść z mieszkania, pomoc w zaspokojeniu potrzeb duchowych, religijnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Projekt "Smartopieka - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.