Tegoroczna akcja żonkilowych "Pól Nadziei" wesprze hospicjumPAP/Rynek Seniora - 13 marca 2018 09:46


Kwestami przy krakowskich kościołach rozpoczęła się w niedzielę (11 marca) w Krakowie 21. edycja żonkilowych "Pól Nadziei". Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Pola Nadziei - jesteśmy sobie potrzebni". Dochód przeznaczony zostanie na wsparcie Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Symbolem akcji jest zakwitający wiosną żonkil (żółty narcyz) - symbol nadziei. W październiku ub.r. wolontariusze zasadzili żonkilowe cebulki na krakowskich Plantach i - po raz pierwszy - na dziedzińcu krakowskiej kurii. Żonkile zakwitną wiosną.

Patronat honorowy nad "Polami Nadziei" sprawuje metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, który odprawi w niedzielę mszę św. w kaplicy Hospicjum św. Łazarza w Nowej Hucie.

Akcja potrwa do 27 maja, a w jej ramach odbędą się m.in. prelekcje, konkursy i kwesty w krakowskich szkołach uczestniczących w akcji; a także kwesty oraz koncerty, m.in. w wykonaniu Andrzeja i Mai Sikorowskich.

W maju przez cały tydzień po Krakowie będzie jeździł Żonkilowy Tramwaj, a 25 maja przeprowadzona zostanie charytatywna "Aukcja z żonkilem w tle". Na przełomie czerwca i lipca w Krakowie odbędzie się zjazd Żonkilowych Hospicjów. - Szczegóły, w tym także program dla szkół, znajdują się na stronie Pól Nadziei (polanadziei.pl) - poinformowała koordynatorka akcji Renata Połomska.

"W chwili choroby prowadzącej do śmierci ból, bezradność, samotność, strach można złagodzić życzliwą obecnością, troską, profesjonalną pomocą" - podkreśla Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza". Jego misją jest towarzyszenie chorym u kresu życia, wspieranie ich bliskich, jednoczenie osób chcących spieszyć z pomocą potrzebującym.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" zostało zarejestrowane w 1981 r. Lata 80. były okresem walki o wybudowanie zaprojektowanego już hospicjum, które wzniesiono w latach 1990-96 dzięki ofiarności członków i przyjaciół towarzystwa.

Profesjonalna pomoc medyczna, pielęgniarska, duchowa, psychologiczna i socjalna w hospicjum jest realizowana w formach opieki domowej i stacjonarnej. Z opieki hospicyjnej w domach korzysta ok. 700 osób rocznie, tyle samo chorych korzysta z opieki na oddziale stacjonarnym.

Opieka w Hospicjum św. Łazarza jest bezpłatna dla chorego i jego rodziny. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa część kosztów związanych z hospicyjną działalnością, brakującą kwotę Towarzystwo pozyskuje dzięki zbiórkom, datkom i wpłatom z 1 proc. podatku.

"Pola Nadziei" są programem, który został stworzony przez organizację charytatywną Marie Curie Cancer Care (MCCC) w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka.

W 1998 roku organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości postanowiła zapoznać ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. Beneficjentem programu zostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza", ponieważ Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem.

Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły pierwsze polskie "pola nadziei". 350 tys. żonkilowych cebulek oraz niezbędną pomoc przekazała organizacja MCCC. Od 2003 roku Pola Nadziei realizowane są też przez hospicja z innych miast Polski. Działania koordynuje Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. W tym roku włączyło się 35 hospicjów z różnych miast Polski.