W Łodzi jest 20 dziennych domów pobytu. Potrzeby są znacznie większeDziennik Łódzki/Rynek Seniora - 29 lipca 2016 13:10


W Łodzi funkcjonuje 20 dziennych domów pobytu (DDP), w których jest 930 miejsc dla seniorów. Zapotrzebowanie jednak jest o wiele większe -  osób powyżej 60. r.ż. jest już w mieście ponad 200 tysięcy.

W Łodzi mieszka ponad 200 tys. osób, które przekroczyły 60 lat. Ich liczba będzie stale rosnąć - informuje Dziennik Łódzki.

W roku 2015 z zajęć w miejskich DDP skorzystało 1114 seniorów i dodatkowo 108 osób w placówkach organizacji pozarządowej. Zapotrzebowanie jest o wiele większe. Miasto prowadzi 18 placówek, a dwie kolejne - organizacja pozarządowa.

Zobacz: WYKAZ DOMÓW DZIENNEGO POBYTU W ŁODZI

Wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela tłumaczy na łamach DŁ, że miasto szuka różnych możliwości finansowania DDP, także z funduszy zewnętrznych. Twierdzi, że zdobycie pieniędzy z zewnątrz jest prawdopodobne, ponieważ w grudniu 2015 r., dzięki pieniądzom pozyskanym z konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), przekształcono DDP przy ul. Senatorskiej w DDP „Senior-WIGOR”.

Gdy otwierano wyremontowaną placówkę przy Senatorskiej, to urzędnicy magistratu zapowiedzieli, że w ramach rządowego programu w latach 2017-2018 otworzą przynajmniej dwa DDP. 

Z łódzkich domów dziennego pobytu korzystają osoby o obniżonej sprawności psychofizycznej, które z uwagi na zaawansowany wiek, stan zdrowia lub skomplikowaną sytuację rodzinną wymagają wsparcia w organizacji życia codziennego.

W roku 2015 wydatki miasta związane z prowadzeniem dziennych domów pomocy stanowiły blisko 6,9 mln zł. Łącznie na pomoc starszym i niepełnosprawnym wydano 108,8 mln zł, na pomoc bezdomnym 2,3 mln zł, a na utrzymanie MOPS 37,3 mln zł.

Więcej: www.dzienniklodzki.pl