Zachodniopomorskie: długotrwale bezrobotni pomagają senioromwww.gk24.pl/Rynek Seniora - 06 listopada 2015 10:35


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie (Zachodniopomorskie) tej jesieni realizuje program „Pomoc sąsiedzka”, którego celem jest m.in. zaangażowanie osób długotrwale bezrobotnych we wsparcie dla starszych i samotnych osób mieszkających w ich okolicy.

Bezrobotni i ich podopieczni spędzają razem od 2 do 4 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. W tym czasie „opiekunowie” zajmują się na przykład sprzątaniem, dostarczaniem opału, przyrządzaniem posiłków, czy pomocą w codziennej toalecie. Otrzymanie wsparcia nie wiąże się z żadnymi opłatami.

W bezrobotnymi, którzy uczestniczą w projekcie zawierane są kontrakty socjalne, które upoważniają ich do dodatkowych celowych i okresowych zasiłków. Udział w projekcie jest tez brany pod uwagę przy kwalifikowaniu bezrobotnych do innych programów realizowanych przez GOPS.

Do tej pory z udziału w przedsięwzięciu skorzystało ponad 20 osób. Cały czas trwa nabór chętnych do programu. Potrwa on co najmniej do końca tego roku. 

Więcej: www.gk24.pl