Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Kto ma szansę?Gazeta Wyborcza/Rynek Seniora - 06 października 2015 10:15


Zasiłek dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych jest niski i od lat utrzymuje się na tym samym poziomie. Dodatkowo, aby go otrzymać należy spełnić surowe kryteria. Jednak w starzejącym się społeczeństwie liczba osób, które będą musiały opiekować się np. schorowanymi rodzicami - będzie rosła. To może oznaczać, że mogą być zainteresowane tym świadczeniem.

Zasiłek dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych wynosi 520 zł miesięcznie na rękę. Dla porównania, rodzice niepełnosprawnych dzieci dostają 1200 zł miesięcznie, a od 1 stycznia 2016 r. ich świadczenie wzrośnie. Trybunał Konstytucyjny uznał to za rażącą niesprawiedliwość i nakazał zmiany w przepisach. Rząd obiecywał, że od 1 lipca tego roku świadczenie dla opiekunów wzrośnie do 800 zł, ale projekt ugrzązł w konsultacjach i jest mało prawdopodobne, by parlament zdążył go przegłosować przed wyborami.

Warunki otrzymania zasiłku: niewysoki dochód (nie może on przekroczyć 664 zł na osobę miesięcznie); posiadanie obowiązku alimentacyjnego, ciąży on na krewnych w linii prostej, a więc wstępnych (rodzice, dziadkowie) i zstępnych (dzieci, wnuki), a także na rodzeństwie; rezygnacja z pracy lub niepodejmowanie zatrudnienia.

Zasiłku dla opiekuna nie dostanie emeryt lub rencista. Nie przysługuje ona także opiekunowi, który sam ma sam ma orzeczoną niepełnosprawność. Jeśli to zatai, a urząd po jakimś czasie dopatrzy się, że nienależnie pobierał świadczenie, nakaże jego zwrot.

Więcej: www.wyborcza.pl