Geriatria w Cieszynie znowu dostała sprzęt od WOŚPDziennik Zachodni/Rynek Seniora - 19 października 2015 13:50


Oddział geriatryczny Szpitala Śląskiego w Cieszynie otrzymał od WOŚP drugą transzę sprzętu medycznego. Łączna wartość daru to prawie 37 tys. zł.

Na oddział trafił najnowocześniejszy obecnie sprzęt na rynku - zestaw do rejestracji EKG metodą Holtera, całodobowy elektrokardiograf wraz z oprogramowaniem, o wysokich parametrach technicznych za 21,5 tys. zł.

Oddział otrzymał również zestaw do całodobowej rejestracji ciśnienia krwi metodą Holtera, za pomocą którego można wykonać badanie dwoma metodami: osłuchową (wykonywaną przez lekarza) oraz oscylometryczną (automatyczną). Wartość zestawu to 6,3 tys. zł.

Cieszyńska geriatria wzbogaciła się również o zegarowy aparat do mierzenia ciśnienia SPOT o wartości ponad 9 tys. zł. Urządzenie służy do monitorowania czynności życiowych takich jak ciśnienie krwi, saturacja i temperatura, wspomagając tym samym biały personel podczas codziennych obchodów.  

Od 20 lat, corocznie, Szpital Śląski otrzymuje od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bardzo potrzebny sprzęt. To ponad 1 240 000 zł przekazanych w formie aparatury medycznej. Dotychczas zostały obdarowane oddziały: neonatologii, pediatrii, chirurgii dziecięcej, geriatrii i SOR-u.  

Więcej: www.dziennikzachodni.pl