Odleżyny są ignorowane. Nie są nawet uznawane za zdarzenie niepożądaneJacek Janik/Rynek Zdrowia - 25 maja 2016 09:39


W Polsce, w każdym szpitalu, jeśli pacjent nie może się poruszać i leży 10-14 dni, ma odleżyny. I nikt za to nie odpowiada. Nikt w Polsce odleżyn nie uznaje za zdarzenia niepożądane -  mówi dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


Częstość występowania odleżyn w warunkach leczenia szpitalnego ma wyraźny związek ze stomią i problemem zarządzania nietrzymaniem moczu u pacjentów.

Jak przekonywała dr Elżbieta Szwałkiewicz podczas konferencji dotyczącej wyrobów medycznych, zorganizowanej w poniedziałek (23 maja) w Warszawie przez Ogólnopolską Gospodarczą Izbę Wyrobów Medycznych Polmed, niezmiernie ważne jest, aby pacjent samodzielnie mógł stosować worki stomijne, gdy są mu nieodzowne.

Nikt nie odpowiada za wystąpienie odleżyn
Zdaniem dr Szwałkiewicz lekarze przepisując wyrób medyczny raczej nie zastanawiają się, czy jest on taki, z jakim pacjent sobie poradzi. - Efektem są odleżyny 3 czy 4 stopnia, których wyleczenie to koszt średniej klasy samochodu. Poza tym nieumiejętnie stosowany worek stomijny czy materiały chłonne w szpitalu to także nagromadzenie bakterii, zagrożenie zakażeniem dla wszystkich - stwierdza dr Szwałkiewicz.

- W Polsce, w każdym szpitalu, jeśli pacjent nie może się poruszać i leży 10-14 dni, ma odleżyny. I nikt za to nie odpowiada. Nie ma nawet żadnej dokumentacji, która by to zdarzenie niepożądane pod względem medycznym, uwzględniła. Nikt w Polsce odleżyn nie uznaje za zdarzenia niepożądane - dodała.

Jej zdaniem, wyroby, które trzeba dodatkowo mocować można przepisywać tylko osobom, które nie opuszczają łóżka, przy których opiekun musi być cały czas i musi je wyręczyć w czynnościach zarządzania problemem nietrzymania moczu. We wszystkich pozostałych przypadkach pacjent powinien sobie założyć te środki sam.

- Nie zawsze należy patrzyć na ceny, np. worków do stomii. Tańszy, większy, bardziej chłonny - nie znaczy lepszy. Jeżeli nie dobierzemy dobrze produktu chłonnego - myślę o jego rozmiarze i funkcjach, to nie spełni on swojej roli, dodatkowo wytwarzając koszty. Jako praktyk mam krytyczną w tym zakresie opinię o lekarzach, o pielęgniarkach. W wielu przypadkach kompetencje zlecających wyroby chłonne czy stomijne są praktycznie żadne - stwierdza dr Elżbieta Szwałkiewicz.

Wina lekarzy i pielęgniarek?
Wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda, obecny na konferencji był zaskoczony informacjami przekazanymi przez dr Szwałkiewicz dotyczącymi problemów z odleżynami i nie ujmowaniem ich w dokumentacji medycznej, a także nie uznawaniem ich za medyczne zdarzenia niepożądane w trakcie wielodniowego pobytu w szpitalu.

- Szpitale, wypisując pacjentów z odleżynami do domu czy BTS nie stwierdzają w dokumentacji, że pacjent ma odleżyny. Piszą natomiast, że wskazana jest profilaktyka przeciwodleżynowa - argumentowała w odpowiedzi na wątpliwości ministra dr Szwałkiewicz.

Na pytanie ministra jak temu zaradzić, wskazała na wprowadzenie obowiązku odnotowywania odleżyn, jako niepożądanego zdarzenia medycznego oraz obowiązkowe informowanie rodziny czy opiekuna o tym fakcie.

- Około 20 proc odleżyn jest spowodowane fizykalnym stanem pacjenta, na przykład w schyłkowej fazie choroby nowotworowej, ale pozostała część - czyli około 80 proc. - jest zawiniona przez lekarzy i pielęgniarki - stwierdziła dr Szwałkiewicz.

To wskaźnik jakości
Wiceminister Krzysztof Łanda przyznał, iż był przekonany, że szpitale akredytowane przez Centrum Monitorowania Jakości odnotowują w dokumentacji powstanie odleżyn.

- Przecież fakt, że pacjent, który trafił do szpitala bez odleżyn, a po jakimś czasie jest z niego wypisywany z odleżynami najdobitniej świadczy, o tym, jaką miał opiekę. To znakomity wskaźnik, jakości szpitalnej opieki - mówił minister Łanda, nie chcąc uwierzyć, że CMJ kontroluje dokumentację medyczną, w której nie ma miejsca na wpis takich niepożądanych zdarzeń, jak powstanie odleżyn. Obiecał się tym problemem zająć.