PFRON wspiera ZOL i rehabilitację w Aleksandrowie KujawskimGazeta Pomorska/Rynek Seniora - 28 maja 2015 10:29


Remonty i zakupy drogiego sprzętu w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. (Kujawsko-Pomorskie) nie byłyby możliwe bez finansowej pomocy z zewnątrz.

Obecnie placówka prowadzi zadania podlegające refundacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowane na oddziale rehabilitacji i w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dzięki temu uda się zrealizować projekt o nazwie "Podnoszenie dostępności i jakości świadczeń rehabilitacyjnych poprzez doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Oddział Rehabilitacji i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy".

Pomoc PFRON to niemal połowa kwoty, jaką zaplanowano na tę inwestycję. Jej koszt przewidziano na prawie 69 tys. zł. Dofinansowanie PFRON to ponad 31 tys. zł.

Chodzi przede wszystkim o zakupy nowoczesnego sprzętu: wanny rehabilitacyjnej z podnośnikiem transportowo-kąpielowym, dwóch aparatów do masażu leczniczego Aquavibron, wielofunkcyjnego rehabilitacyjnego stołu do ćwiczeń manualnych i trzech rehabilitacyjnych ergometrów treningowych.

W szpitalu prowadzone są także remonty, unowocześniające placówkę. Na takie zadania także udało się pozyskać finansową pomoc z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, choćby na modernizację dwóch wind, na co szpital dostał 139 tys. zł.

Więcej: www.pomorska.pl