Tracker z USA pomoże monitorować pacjentów z demencjąPAP/Rynek Seniora - 05 września 2016 15:07


Badacze z Missouri University of Science and Technology opracowali wzorowane na fitness trackerach urządzenie ubieralne, za którego pomocą można monitorować w czasie rzeczywistym stan zdrowia i miejsce pobytu np. pacjentów cierpiących na demencję.

- Inteligentny wózek inwalidzki czy właśnie to urządzenie ubieralne są nowymi, nieinwazyjnymi strategiami pozwalającymi na wcześniejszą diagnozę i prezentującymi wyniki współpracy naukowców i lekarzy - tłumaczy dr Mignon Makos, współpracujący z twórcami urządzenia przy testowaniu jego medycznych zastosowań.

Urządzenie przypomina duży zegarek - choć może zostać przystosowane również do noszenia na innych częściach ciała - i posiada cztery podstawowe funkcje.

Podobnie jak fitness tracker, śledzi ono szczegółowo ruch użytkownika. Oprócz tego, urządzenie monitoruje temperaturę, wilgotność i ciśnienie powietrza w bezpośrednim otoczeniu użytkownika oraz stan zdrowia samego użytkownika - mierząc jego tętno, częstotliwość oddychania oraz reakcję skórno-galwaniczną, czyli pomiar zależnych od nawilżenia skóry zmian jej oporu elektrycznego, które stanowią wskazówkę co do stanu psychicznego użytkownika. Urządzenie posiada również nadajnik GPS oraz możliwość komunikacji w sieci Bluetooth.

Zbierane szczegółowe dane na temat samego użytkownika, jak i jego otoczenia przetwarzane są przez system wykorzystujący uczenie maszynowe. W wyniku tego system "uczy się" danych dotyczących stanu danego użytkownika i jest w stanie wychwycić odchylenia od normy. Tracker jest w stanie analizować dane i przesyłać je dalej w czasie rzeczywistym.

Twórcy urządzenia zwracają uwagę na to, że może okazać się ono szczególnie przydatne przy monitorowaniu ludzi uczestniczących w rehabilitacji czy pacjentów z demencją. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku możliwość stałego monitorowania może okazać się szczególnie przydatna - pacjentom z demencją zdarzają się bowiem problemy z powrotem do domu po oddaleniu od miejsca zamieszkania.

Oprócz jego zastosowań medycznych, zainteresowanie urządzeniem wyraża również armia amerykańska: widzi ona możliwość szerszego zastosowania urządzenia do monitorowania stanu zdrowia rekrutów podczas podstawowego treningu.