Wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki: jak je otrzymać w ramach refundacji?JW/Rynek Seniora - 28 lipca 2016 12:12


W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjentom przysługuje refundacja określonych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, laski i kule, balkoniki czy obuwie ortopedyczne.

Po zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne należy najpierw udać się do lekarza posiadającego umowę z NFZ. Otrzymane zlecenie trzeba potwierdzić we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim oddziale NFZ.

Lista i adresy oddziałów TUTAJ

Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową. Wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie.

W przypadku, gdy konieczne jest natychmiastowe zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny poza obszarem zarejestrowania chorego, w potwierdzeniu zlecenia może pośredniczyć oddział Funduszu, na terenie którego pacjent przebywa.

Mając zlecenie potwierdzone do refundacji, należy zgłosić się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała umowę z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnej placówki należy do pacjenta - nie obowiązuje w tym wypadku rejonizacja.

Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji.

Obowiązkiem każdej placówki mającej umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia.