90 mln zł na zwiększenie liczby pielęgniarekPAP/Rynek Seniora - 01 czerwca 2018 14:47


800-złotowe stypendia dla najlepszych studentek i studentów pielęgniarstwa, a także stypendia w wysokości 1000 zł dla absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa, którzy podjęli pracę w zawodzie. Są pieniądze na takie zachęty dla uczelni kształcących w tych zawodach medycznych.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało na swojej stronie internetowej, że w konkursie organizowanym w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój do wzięcia jest łącznie 90 mln zł. "Konkurs jest skierowany do uczelni kształcących na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które wdrożą programy rozwojowe dla uczelni ukierunkowane na zwiększenie liczby absolwentów oraz zakładają program wsparcia absolwenta" - czytamy w komunikacie MZ.

Chodzi o stworzenie programów zawierających różnego rodzaju zachęty do studiowania, a dla osób, które zdobyły dyplom, do podejmowania pracy w zawodzie. Ministerstwo informuje, że środki uzyskane w konkursie mogą być przeznaczone przez uczelnie na stypendia dla najlepszych studentów (w wysokości 800 zł miesięcznie), płatne praktyki zawodowe, zwrot kasztów dojazdu na te praktyki, a także organizację dodatkowych zajęć dla studentów.

Uczelnie wyłonione w konkursie będą mogły wykorzystać pieniądze na wsparcie dla swoich absolwentów, którzy podejmą pracę w zawodzie. Przewiduje się możliwość otrzymania dwuletniego stypendium w wysokości do 1 000 zł brutto miesięcznie, pod warunkiem podjęcia pracy na etat w podmiocie leczniczym i udział w kursach. Resort zdrowia informuje, że uczelnie, które planują złożyć wniosek o dofinansowanie, mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego w ramach inicjatywny STEP - Sprawdź Twój Ewentualny Projekt.

Wnioski konkursowe można składać od 2 do 31 lipca tego roku.

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wielokrotnie zapowiadał działania mające na celu poprawę sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych. W kwietniu resort zdrowia przedstawił projekt regulujący normy zatrudniania pielęgniarek i położnych. Wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych określono w nim jako 0,6 na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym) wraz z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi. Również w kwietniu MZ przekazało do konsultacji publicznych projekt, który m.in. ma umożliwić kształcenie większej liczby osób na studiach pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. MZ przewiduje, że kształceniem na tych kierunkach w formie niestacjonarnej zainteresowane będą m.in. osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratownicy lub opiekunowie medyczni.

W 2015 r. wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na tysiąc mieszkańców w Polsce wynosił 5,2, podczas gdy średni w krajach OECD to 9,0.