Badania: ibuprofen może zapobiegać chorobie AlzheimeraPAP/Rynek Seniora - 29 marca 2018 10:01


Kanadyjskie badania sugerują, że codzienne przyjmowanie ibuprofenu może zapobiegać chorobie Alzheimera - informuje "Journal of Alzheimer's Disease".

Badania przeprowadził zespół badawczy z Vancouver, kierowany przez najbardziej znanego neurologa Kanady, doktora Patricka McGeera (od 30 lat zajmuje się chorobami neurodegeneracyjnymi, a zwłaszcza alzheimerem). Wyniki sugerują, że odpowiednio wcześnie rozpoczęte codzienne przyjmowanie dostępnego bez recepty niesteroidowego leku przeciwzapalnego, jakim jest ibuprofen może zapobiec wystąpieniu choroby Alzheimera.

W roku 2016 dr McGeer i jego zespół ogłosili, że opracowali proste badanie śliny, które pozwala zdiagnozować chorobę Alzheimera, a także przewidzieć jej wystąpienie w przyszłości.

Test opiera się na pomiarze stężenia białka - amyloidu-beta 42 (Abeta 42) wydzielanego w ślinie. Większość osób wytwarza prawie tyle samo Abeta 42, niezależnie od płci i wieku. Jeśli jednak poziom produkcji jest dwa do trzech razy wyższy, rozwija się choroba Alzheimera. To dlatego, że Abeta 42 jest materiałem niemal nierozpuszczalnym. Podwyższony poziom wykrywa się zarówno u osób, które już zachorowały, jak i tych, które zachorują w przyszłości.

Jak wykazali kanadyjscy naukowcy, amyloid jest - wbrew powszechnemu mniemaniu - wytwarzany nie tylko w mózgu, ale w całym organizmie. Natomiast jego złogi tworzą się wyłącznie w mózgu. Powodują tam stany zapalne, niszczące komórki nerwowe chorych na alzheimera.

Abeta 42 wydzielany jest ze śliną ze ślinianki podżuchwowej. Dlatego wystarczy łyżeczka śliny, aby móc przewidzieć, czy u danej osoby może wystąpić alzheimer. Zdaniem Mc Greera takie badanie powinno być przeprowadzane w 55. roku życia, na długo przed typowym wiekiem wystąpienia objawów (65 lat). Zdaniem kanadyjskiego specjalisty środkiem zapobiegawczym mogłoby być właśnie przyjmowanie ibuprofenu. Oczywiście, jak każdy lek, ibuprofen może mieć niepożądane działanie - na przykład drażnić przewód pokarmowy.

Według danych z World Alzheimer Report 2016 na chorobę tę cierpi około 47 milionów osób na całym świecie, zaś globalne koszty ponoszone przez systemy opieki zdrowotnej wynoszą ponad 818 miliardów dolarów rocznie. Choroba Alzheimera jest piątą najczęstszą przyczyną śmierci osób w wieku 65 lat lub starszych. Jak ocenia The Alzheimer's Association tylko w USA jest ponad 5 milionów chorych na Alzheimera, zaś nowy przypadek odnotowuje się co 66 sekund.