Badania: zespół niespokojnych nóg zwiększa ryzyko chorób sercaPAP/Rynek Seniora - 19 grudnia 2017 12:35


Osoby, u których zdiagnozowano zespół niespokojnych nóg, są bardziej narażone na rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego - informują naukowcy z Pennsylvania State University (USA) na łamach pisma "Neurology".

Badaniami objęto ponad 57,4 tys. kobiet zarejestrowanych w szeroko zakrojonych Nurses' Health Study. W momencie rozpoczęcia badań średnia wieku uczestniczek wynosiła 67 lat. Przez 10 lat co dwa lata kobiety wypełniały kwestionariusze dotyczące objawów zespołu niespokojnych nóg oraz innych czynników związanych ze zdrowiem oraz stylem życia.

W ciągu 10 lat zarejestrowano w tej grupie 6448 zgonów. Naukowcy zaobserwowali, że wśród kobiet ze zdiagnozowanym zespołem niespokojnych nóg ryzyko zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego było o 43 proc. większe niż w przypadku kobiet, u których nie stwierdzono tej dolegliwości. Nie zauważono z kolei zależności pomiędzy zespołem niespokojnych nóg a ryzykiem zgonu z powodu innych przyczyn, m.in. nowotworów.

Bardzo często u osób z zespołem niespokojnych nóg współwystępują inne choroby lub dolegliwości, takie jak otyłość czy nadciśnienie. Z tego względu trudno jest ustalić przyczynę podwyższonego ryzyka chorób serca. Po wykluczeniu z badań kobiet, u których współwystępowały jakiekolwiek z tych dolegliwości okazało się, że zależność pomiędzy zespołem niespokojnych nóg a ryzykiem zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego była nawet silniejsza. Dalsze badania pomogą ustalić, czy leczenie zespołu niespokojnych nóg wpływa na zmniejszenie tego ryzyka - komentuje autor badań dr Xiang Gao.