Białystok: ruszyła trzecia edycja uniwersytetu psychogeriatrycznegoPAP/Rynek Seniora - 20 lutego 2018 17:20


M.in. o tym, czy aktywność społeczna, spotkania z ludźmi oraz wysiłek fizyczny chronią przed rozwojem chorób psychicznych i otępiennych w wieku podeszłym, uczą seniorów specjaliści, którzy w Białymstoku prowadzą zajęcia na Uniwersytecie Profilaktyki Psychogeriatrycznej.

We wtorek (20 lutego) na wydziale nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) zainaugurowano trzecią edycję uniwersytetu psychogeriatrycznego.

- To jedyne takie przedsięwzięcie w kraju - poinformował PAP koordynator projektu dr hab. Mateusz Cybulski z UMB.

Studenci dostali nie indeksy, ale karty zaliczeń poszczególnych wykładów.

Do końca maja ponad 40 osób będzie poznawać specyfikę chorób wieku starszego, zwłaszcza tych związanych z zespołami otępiennymi i depresją. Przekazana im zostanie wiedza o objawach, przyczynach, leczeniu tych chorób oraz możliwościach zapobiegania. Uczestnicy zajęć byli wcześniej słuchaczami innego edukacyjnego przedsięwzięcia UMB dla seniorów - Uniwersytetu Zdrowego Seniora.

- Wykłady dotyczą poszczególnych grup schorzeń psychicznych wieku podeszłego, czyli tzw. schorzeń psychogeriatrycznych. Czyli mówimy przede wszystkim o zaburzeniach otępiennych, które są największą plagą tego okresu życia, następnie mówimy o zaburzeniach depresyjnych, czyli kolejnym dosyć dużym problemie - poinformował Cybulski.

Dodał, że wśród poruszanych tematów są także zaburzenia lękowe, seksualne, psychotyczne.

Cybulski przypomniał, że duże znaczenie w zapobieganiu chorobom ma aktywność społeczna seniorów. Podkreśla, że ważne jest, żeby, gdy zakończą aktywność zawodową, nie zamykali się w domach, nie przebywali w samotności, tylko "przed telewizorem", a spotykali się z innymi.

- (...) ten kontakt z ludźmi powinniśmy utrzymać na takim samym poziomie ( jak w czasie gdy pracowaliśmy-PAP), albo nawet go zwiększyć - podkreśla Cybulski.

Zwrócił uwagę, że zwłaszcza w miastach nie brakuje różnych miejsc, gdzie seniorzy mogą spotykać się z innymi, dostają wsparcie, mogą brać udział w zajęciach intelektualnych czy fizycznych, chodzić na wykłady, gimnastykę.

UMB edukuje seniorów z tych zagadnień, bo jak wcześniej podkreślano, społeczeństwo starzeje się, przybywa osób starszych, a podnoszenie wiedzy medycznej o problemach zdrowotnych seniorów jest potrzebne. Cybulski mówi, że szacuje się, że różne problemy psychogeriatryczne dotyczą od kilku do nawet kilkudziesięciu proc. osób. starszych. Jeśli chodzi o zespoły otępienne, w populacji osób powyżej 65. r. ż. występują one średnio u 10 proc., przy czym wyższy wiek, tym wyższe ryzyko choroby neurodegeneracyjnej. Z badania POLSENIOR wynika, że z powodu depresji cierpi z kolei od 23 do 35 proc. osób powyżej 65. r.ż.

Jedna z uczestniczek zajęć, Grażyna Horvath powiedziała dziennikarzom, że zajęcia są pomocne w zdobywaniu wiedzy o tym, gdzie seniorzy i do kogo mogą się zwrócić o pomoc, gdzie są poradnie geriatryczne, kto się zajmuje tymi problemami.

- Trzeba sobie poprawiać komfort życia, w związku z tym do niedawna po macoszemu traktowane problemy, mogą być teraz nagłaśniane przez samych seniorów czy ich otoczenie - dodała.

Uniwersytet Profilaktyki Psychogeriatrycznej jest dofinansowany kwotą 20 tys. zł z budżetu miasta Białegostoku.