Bliźnięta żyją dłużej - zwłaszcza te identycznePAP/Rynek Seniora - 23 sierpnia 2016 13:05


Bliźnięta żyją dłużej niż rówieśnicy, którzy przychodzą na świat w pojedynkę - wynika z badania, które publikuje pismo "PLOS ONE". Może to mieć między innymi związek z tym, że od urodzenia posiadają osobę, z którą mają silną emocjonalną więź.

- Zaobserwowaliśmy, że niemal w każdym wieku bliźnięta identyczne mają większą przeżywalność, niż bliźnięta dwujajowe, a te z kolei żyją średnio nieco dłużej niż osoby z ogólnej populacji - komentuje główny autor pracy dr David Sharrow z University of Washington w Seattle (USA).

Jego zespół przeanalizował dane dotyczące blisko 3 tys. par bliźniąt (a dokładnie 2 932) tej samej płci, urodzonych w latach 1870-1900 w Danii. Dane pochodziły z Duńskiego Rejestru Bliźniąt, który jest jedną z najlepszych takich baz danych na świecie. Następnie porównywali wiek bliźniąt w momencie zgonu z danymi zebranymi w ogólnej populacji Danii. W analizie brano pod uwagę przyczyny zgonów, np. czy był to zgon nagły, związany z wypadkiem czy ryzykownym zachowaniem, czy jego powodem była przewlekła choroba bądź zaawansowany wiek.

Okazało się, że odsetek osób wciąż żyjących był w każdym analizowanym przedziale wiekowym wyższy w grupie bliźniąt jednojajowych, w porównaniu z bliźniętami dwujajowymi oraz osobami z ogólnej populacji duńskiej. Z kolei przeżywalność bliźniąt dwujajowych (nieidentycznych) była większa niż wśród osób z ogólnej populacji.

Korzystny wpływ posiadania bliźniaka na długość życia był w przypadku panów widoczny zarówno we wcześniejszym wieku, gdy więcej jest zgonów z przyczyn nagłych, jak i w wieku późniejszym, gdy dominują zgony z tzw. przyczyn biologicznych. Na przykład, odsetek mężczyzn, którzy dożyli 45. roku życia był o 6 punktów proc. wyższy w grupie bliźniąt niż wśród panów, którzy przyszli na świat w pojedynkę. Oznacza to, że gdy na 100 mężczyzn z ogólnej populacji 84 proc. wciąż żyło w wieku 45 lat, to wśród bliźniąt odsetek ten wyniósł 90 proc. W przypadku kobiet niższa śmiertelność wśród bliźniaczek była zwłaszcza widoczna w młodszym wieku.

Autorzy pracy przypominają, że coraz więcej badań potwierdza istotną rolę czynników genetycznych w determinowaniu długości życia. Jednak korzystny wpływ posiadania bliźniaka na przeżycie może też mieć związek z silną więzią, jaka łączy bliźnięta, zwłaszcza jednojajowe. Efekt ten według naukowców jest istotny zwłaszcza przed 65. rokiem życia i można go porównać do korzystnego wpływu małżeństwa na długość życia panów.

Dr Sharrow przypomina, że ogólnie więzi społeczne sprzyjają zdrowiu i - jak potwierdzają badania - są czynnikiem korzystnie wpływającym na długość życia. - Istnieją pewne dowody na to, że bliźnięta jednojajowe łączą silniejsze więzi niż bliźnięta dwujajowe. Fakt, że jest się do kogoś tak bardzo podobnym może być dodatkowo pomocny w przewidywaniu jego potrzeb i opiekowaniu się nim - tłumaczy badacz.

Więzi społeczne mogą na różne sposoby przyczyniać się do lepszego zdrowia i dłuższego życia. Bliska osoba może nie tylko być źródłem wsparcia materialnego czy emocjonalnego, ale też może stymulować nas do prozdrowotnych i mniej ryzykownych zachowań. Może zachęcać nas np. do aktywności fizycznej, do zerwania z nałogiem, ale też dawać wsparcie psychiczne w trudnych chwilach, czy opiekować się nami w trakcie choroby, przekonują naukowcy.