Coraz więcej zachorowań na nowotwory. Najczęściej zabija rak płucPAP/Rynek Seniora - 13 września 2018 13:39


W roku 2018 na świecie na choroby nowotworowe zachoruje 18,1 miliona osób, zaś liczba zgonów sięgnie 9,6 miliona - przewiduje należąca do WHO International Agency for Research on Cancer (IARC).

GLOBOCAN 2018 to dostępna online ( http://gco.iarc.fr/) baza danych przygotowana przez IARC Global Cancer Observatory. Dostarcza szacunkowych danych dotyczących zachorowalności i śmiertelności w 185 krajach dla 36 rodzajów nowotworów.

Analiza wyników opublikowana na łamach pisma "CA: A Cancer Journal for Clinicians" podkreśla dużą różnorodność geograficzną występowania raka i wariacje dotyczące występowania i rodzaju chorób nowotworowych pomiędzy regionami świata i wewnątrz nich. Naukowcy szacują, że w skali całego świata liczba nowych zachorowań wzrośnie do 18,1 miliona, zaś zgonów - do 9,6 miliona. (w roku 2012 było to odpowiednio 14,1 miliona oraz 8,2 miliona).

Co piąty mężczyzna oraz jedna na 6 kobiet zachorują na chorobę nowotworową w jakimś momencie swojego życia. Co 8. mężczyzna i co 11. kobieta umrą z tego powodu. Liczbę osób, które nadal żyją 5 lub więcej lat od postawienia diagnozy nowotworu ocenia się na całym świecie na 43,8 miliona.

Wzrastające obciążenie chorobami nowotworowymi wynika z kilku czynników. Rośnie liczba ludności, społeczeństwa się starzeją, zmienia się częstość występowania niektórych przyczyn nowotworów związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym. W szczególności dotyczy to szybko rozwijających się gospodarek, gdzie maleje częstość nowotworów związanych z ubóstwem i infekcjami, natomiast rośnie liczba zachorowań kojarzących się ze stylem życia typowym dla krajów uprzemysłowionych.

Skuteczne działania profilaktyczne mogą tłumaczyć spadek częstości występowania nowotworów, takich jak rak płuc (np. mężczyzn w północnej Europie i Ameryce Północnej) oraz raka szyjki macicy (w większości regionów z wyjątkiem Afryki Subsaharyjskiej). Jednak nowe dane wskazują, że większość krajów wciąż boryka się ze wzrostem bezwzględnej liczby diagnozowanych przypadków wymagających leczenia i opieki.

Jak wynika z globalnych oszacowań, niemal połowa nowych przypadków i ponad połowa zgonów na całym świecie w 2018 r. będzie dotyczyć mieszkańców Azji, częściowo dlatego, że region ten zamieszkuje niemal 60 proc. światowej populacji.

Na Europę przypada 23,4 proc. globalnej liczby zachorowań oraz 20,3 proc. zgonów z tego powodu, choć stanowi tylko 9,0 proc. światowej populacji. Obie Ameryki (13,3 proc. światowej populacji) to 21,0 proc. zachorowań i 14,4 proc. śmiertelności. W przeciwieństwie do innych regionów świata, proporcje zgonów w Azji i Afryce (odpowiednio 57,3 proc. i 7,3 proc.) są wyższe niż odsetek zachorowań (odpowiednio 48,4 proc. i 5,8 proc.), ponieważ w tych regionach wyższa jest częstotliwość niektórych gorzej rokujących nowotworów, a w wielu krajach dostęp do właściwej diagnostyki i leczenia jest ograniczony.

Pod względem zachorowalności pierwszą trójkę stanowią nowotwory płuc, piersi (u kobiet) oraz jelita grubego. Nowotwory te są też w pierwszej piątce, jeśli chodzi o śmiertelność (odpowiednio miejsce pierwsze, piąte i drugie). Wszystkie trzy razem odpowiadają za jedną trzecią zachorowań na nowotwory i zgonów z ich powodu na całym świecie.

Nowotwory płuc i piersi kobiet globalnie dominują pod względem liczby nowych przypadków. Dla każdego z nich szacowana liczba rozpoznań wyniesie w roku 2018 2,1 miliona, stanowiąc 11,6 proc. wszystkich rozpoznanych nowotworów. Rak jelita grubego (1,8 miliona przypadków, 10,2 proc. ogólnej liczby zachorowań na nowotwory) jest trzecim najczęściej diagnozowanym rakiem, rak prostaty - czwartym (1,3 miliona przypadków, 7,1 proc.). Piąty jest rak żołądka (1,0 miliona przypadków, 5,7 proc.).

Rak płuc jest również odpowiedzialny za największą liczbę zgonów (1,8 miliona zgonów, 18,4 proc. całości) ze względu na złe rokowanie. Kolejne miejsca zajmują: rak jelita grubego (881 000 zgonów, 9,2 proc.), rak żołądka (783 000 zgonów, 8,2 proc.) i rak wątroby (782 000 zgonów, 8,2 proc.). Rak piersi to dopiero piąta najważniejsza przyczyna śmierci (627 000 zgonów, 6,6 proc.), ponieważ rokowania są stosunkowo korzystne, przynajmniej w bardziej rozwiniętych krajach.

Rak płuca jest najczęściej diagnozowanym nowotworem u mężczyzn (14,5 proc. ogółu przypadków u mężczyzn i 8,4 proc. u kobiet) oraz główną przyczyną spowodowanych przez nowotwory zgonów wśród mężczyzn (22 proc., czyli jeden na 5 wszystkich zgonów). Kolejne miejsca zajmują w przypadku mężczyzn rak prostaty (13,5 proc.) oraz rak jelita grubego (10,9 proc.), jeśli chodzi o częstość występowania, natomiast rak wątroby (10,2 proc.) i raka żołądka (9,5 proc.) w odniesieniu do śmiertelności.

Rak piersi jest najczęściej diagnozowanym rakiem u kobiet (24,2 proc., co znaczy, że przybliżeniu jeden na cztery nowe przypadki nowotworów zdiagnozowanych u kobiet na całym świecie to rak piersi). Jest najczęstszy w 154 z 185 krajów uwzględnionych w GLOBOCAN.

Rak piersi jest również wiodącą przyczyną zgonów z powodu nowotworów u kobiet (15,0 proc.). Kolejne miejsca zajmują rak płuca (13,8 proc.) i rak jelita grubego (9,5 proc.), które są odpowiednio również trzecim i drugim najbardziej popularnym typem raka. Rak szyjki macicy plasuje się na czwartym miejscu zarówno pod względem zapadalności (6,6 proc.), jak i śmiertelności (7,5 proc.).

Rak płuca to główna przyczyną zgonów mężczyzn i kobiet, jest też główną przyczyną zgonów kobiet w 28 krajach. Najwyższe wskaźniki zapadalności kobiet są widoczne w Ameryce Północnej, Europie Północnej i Zachodniej (zwłaszcza w Danii i Holandii), Chinach oraz Australii i Nowej Zelandii. Na szczycie listy są Węgry. Przedstawiciele IARC podkreślają wagę działań prowadzących do ograniczenia palenia tytoniu, co zapobiega również niezamierzonemu narażeniu na dym tytoniowy.