Czy będą refundacje kolejnych terapii raka prostaty? Jest odpowiedź resortu zdrowiaPW/Rynek Seniora - 28 lutego 2017 13:19


Rynek Zdrowia zapytał Ministerstwo Zdrowia o istotne kwestie związane z leczeniem raka prostaty. Poproszono m.in. o informacje, na jakim etapie są prace zmierzające do objęcia refundacją kolejnych nowoczesnych terapii.

Odpowiedzi na pytania Rynku Zdrowia przekazała Milena Kruszewska, rzeczniczka prasowa ministra zdrowia.

Poproszono o informacje, na jakim etapie są prace zmierzające do objęcia refundacją kolejnych nowoczesnych terapii, w tym hormonalnych, w raku stercza opornym na kastrację, oraz czy proponowany przez Fundację Razem w Chorobie remodeling programu lekowego dla octanu abirateronu w leczeniu raka stercza opornego na kastrację - polegający na utworzeniu 3-lekowego programu lekowego (octan abirateronu, enzalutamid, dichlorek radu 223) - jest możliwy do przeprowadzenia.

Oto, co napisało w odpowiedzi MZ:

- (…) W Ministerstwie Zdrowia są prowadzone postępowania w sprawie objęcia refundacją nowych substancji w leczeniu nowotworu gruczołu krokowego opornego na kastrację.

Prowadzone jest postępowanie w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny leku Xtandi (enzalutamidum) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C61)", który dotyczy leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn, u których nie występują objawy lub występują łagodne objawy po niepowodzeniu leczenia deprywacją androgenów, i u których chemioterapia nie jest jeszcze klinicznie wskazana.

Aktualnie w Ministerstwie Zdrowia prowadzona jest analiza całości zebranej dokumentacji i w najbliższym czasie, po rozpatrzeniu kryteriów zawartych w art. 12 ustawy refundacyjnej, minister zdrowia wyda decyzję o objęciu refundacją bądź odmowie objęcia refundacją wnioskowanej technologii lekowej.

30 czerwca 2016 r. został złożony wniosek (inny niż poprzedni - przyp. red.) o objęcie refundacją leku Xtandi (enzalutamidum) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami", który obejmuje leczenie dorosłych chorych na raka gruczołu krokowego opornego na kastrację po niepowodzeniu terapii docetakselem.

Postępowanie aktualnie jest na etapie oceny przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Prowadzone jest także postępowanie dotyczące leku Xofigo (dichlorek radu Ra-223) w ramach programu lekowego: "Leczenie przerzutów do kości w przebiegu zaawansowanego raka gruczołu krokowego opornego na kastrację (ICD-10 C61)" . W toku postępowania została wydana rekomendacja 26/2015 z dnia 30 marca 2015 r., w której prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją wnioskowanej technologii lekowej. Aktualnie postępowanie jest zawieszone na wniosek strony.

Resort podkreślił, że minister zdrowia dąży do tworzenia wielolekowych programów dotyczących leczenia określonych jednostek chorobowych.

- Należy jednak zwrócić uwagę, że do utworzenia programu wielolekowego, poza objęciem refundacją technologii lekowych będących jego częściami składowymi, konieczna jest zgoda wszystkich podmiotów, których leki miałyby być refundowane w ramach takiego programu - podsumowało MZ.