Dolnośląskie: ruszyła placówka rehabilitacji osób niewidomych lub słabowidzącychPAP/Rynek Seniora - 11 stycznia 2018 10:22


We Wrocławiu uruchomiono pierwszą i jedyną w województwie dolnośląskim placówkę rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku, która pomaga pacjentom bezpłatnie dzięki kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak powiedziała we wtorek (9 stycznia) Teresa Kłys, dyrektor Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno - Leczniczej PZN, uszkodzenia i choroby narządu wzroku stanowią co czwarty powód niepełnosprawności Polaków. - Wrocław będzie 9. województwem, realizującym rehabilitację osób z dysfunkcją wzroku przez NFZ - zaznaczyła Kłys. Wrocławska placówka jest filią Centralnej Przychodni Rehabilitacyjno - Leczniczej PZN w Warszawie.

Dyrektor podkreśliła, że do tej pory w Przychodni Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie przyjmowani byli pacjenci z całej Polski. - Była to tylko niewielka cześć pacjentów, gdyż nie każdy mógł sobie na taki dojazd pozwolić - powiedziała.

Dodała, że wrocławska placówka będzie otwarta dla wszystkich pacjentów, także dla tych, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, a podstawą będzie skierowanie od lekarza okulisty. - Dotychczas w okręgach Polskiego Związku Niewidomych taka rehabilitacja była realizowana tylko częściowo - prawo do rehabilitacji miały tylko osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - powiedziała Kłys.

Usługi rehabilitacyjne realizowane w placówce będą polegały m.in. na pracy zespołowej z pacjentem, pomocy psychologicznej czy nauce orientacji przestrzennej. Celem rehabilitacji jest poprawa komfortu życia osób niewidomych lub słabowidzących oraz zwiększenie ich samodzielności.

- Będzie to także wsparcie dla osób starszych, u których wystąpiło znaczne pogorszenie widzenia; uczymy te osoby samodzielnie się poruszać, przystosować miejsce zamieszkania, a także orientacji przestrzennej - dodała Kłys.