Eksperci apelują o powstanie centrów doskonałości leczenia nowotworówPAP/Rynek Zdrowia - 26 stycznia 2018 10:49


O powstanie centrów doskonałości leczenia nowotworów apelują do Ministerstwa Zdrowia konsultanci krajowi i kilkanaście organizacji pacjentów. Byłyby to placówki specjalizujące się w operacjach chorych na najczęściej występujące nowotwory.

Chodzi o raka płuc, piersi, prostaty, jelita grubego oraz ginekologię onkologiczną. Według lekarzy i pacjentów centra są potrzebne, bo pomogłyby chorym podejmować decyzje, gdzie zgłaszać się na operacje. Mimo że NFZ wydaje na onkologię wiele miliardów z publicznych środków, teraz nie ma żadnej informacji, jak skuteczność leczenia między ośrodkami się różni - przekonuje Wojciech Wiśniewski z Fundacji Pacjentów Onkologicznych Alivia.

Pacjenci podkreślają, że pomysł nie zakłada budowy nowych ośrodków, tylko wyróżnienia kilkunastu tych, gdzie jest najwięcej udanych, skutecznych operacji. Centra doskonałości - zgodnie ze złożonym pomysłem - miałyby też koordynować opiekę nad pacjentem na kolejnych etapach leczenia, między innymi w okresie chemioterapii. Operacja, czyli najważniejsza część leczenia onkologicznego wykonywana byłaby właśnie w takim centrum - tłumaczy Wojciech Wiśniewski.

Przedstawiciel organizacji pacjentów wskazuje, że najszybciej mogą powstać centra doskonałości dla raka piersi. Takie ośrodki powstały w Czechach, i jak podkreśla Wiśniewski, właśnie Czesi dokonali wielkiego przełomu jeśli chodzi o leczenie chorób nowotworów.

Nad projektem przygotowanym przez pacjentów pracować będzie teraz Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Czytaj: www.rmf24.pl