Jest projekt rozporządzenia ws. Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego. Zobacz szczegółyJW, RCL/Rynek Seniora - 29 grudnia 2016 11:41


W środę (28 grudnia) Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.

Projektowane rozporządzenie zostało przygotowane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Zgodnie z projektowanymi przepisami złożenie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) warunkuje możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Rozporządzenie określa m.in. zakres  problematyki uwzględnianej przy opracowywaniu pytań testowych, tryb powoływania członków komisji egzaminacyjnej czy wysokość opłaty egzaminacyjnej

Zobacz CAŁY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MZ W SPRAWIE PAŃSTWOWEGO EGZAMINU FIZJOTERAPEUTYCZNEGO.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.