Kardiochirurgia: ten zabieg nadzieją dla starszych pacjentówPolki.pl/Rynek Seniora - 03 listopada 2016 15:58


Zabieg TAVI to nadzieja dla seniorów ze zwężeniem zastawki aortalnej. W ich przypadku nie można prowadzić standardowego postępowania leczenia.

W przypadku leczenia zwężenia zastawki aortalnej zazwyczaj stosuje się kardiochirurgiczną wymianę takiej zastawki. 

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa coraz częściej występują schorzenia tego typu, jak zwężenie zastawki aortalnej. O ile u młodych pacjentów można je bez dużego ryzyka leczyć operacyjnie, tak u osób starszych wymaga ono nowoczesnych i małoinwazyjnych technik zabiegowych. Takim zabiegiem jest przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI).

Tacy chorzy są obciążeni dużym ryzykiem, jeśli chodzi o operacje kardiochirurgiczne, ponieważ sam wiek jest tutaj istotnym czynnikiem ryzyka. Wiemy także, że im człowiek starszy, tym ma więcej chorób współistniejących - głównie choroby oskrzelowo-płucne, niewydolność nerek i przebyte incydenty mózgowe, takie jak udar. To są pacjenci wysokiego ryzyka operacyjnego

Jeszcze kilkanaście lat temu pacjenci w podeszłym wieku z taką wadą byli leczeni tylko zachowawczo. 

Technologia, postęp medycyny i wybitne umiejętności operatorów przychodzą z pomocą właśnie chorym w podeszłym wieku. Dzięki zabiegom przezcewnikowym pacjent ma wymienianą zastawkę w znieczuleniu miejscowymi, a wprowadza się ją najczęściej przez nakłucie tętnicy udowej. Jest to zabieg mało inwazyjny, a powikłania są rzadsze i stosunkowo mniej groźne. 

Więcej: polki.pl