Kłopoty ze zdrowiem nie muszą nam popsuć wakacjiJacek Wykowski/Rynek Seniora - 08 lipca 2016 11:07


Odpowiednie przygotowanie się przed wyjazdem - teoretyczne i praktyczne - pomoże nam uniknąć niepotrzebnego stresu w przypadku problemów ze zdrowiem podczas letnich wojaży. Na pewno warto wiedzieć, do czego przydaje się karta EKUZ oraz gdzie szukać pomocy medycznej poza miejscem zamieszkania.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które regularnie opłacamy w Polsce, będzie honorowane również w krajach UE i EFTA (Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein). Dzięki niemu - w stanach nagłych, ale i podczas choroby - możemy skorzystać z opieki zdrowotnej gwarantowanej w ramach publicznego systemu ubezpieczeń danego kraju. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Za granicą EKUZ to podstawa
Kartę mogą otrzymać osoby objęte w Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia. Ważność EKUZ zależy od kategorii ubezpieczonych i wynosi od dwóch miesięcy do pięciu lat (w przypadku emerytów).

Wniosek o wydanie karty można znaleźć m.in. na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ. Podpisany wniosek można przesłać pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem. EKUZ zostanie przekazana we wskazany we wniosku sposób - kartę można odebrać osobiście w oddziale bądź w delegaturze oddziału lub wskazać adres, na który zostanie przesłana.

Należy pamiętać, że prywatni lekarze nie honorują EKUZ, dlatego warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem turystycznym.

Czytaj też: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zawsze wystarczy na wakacjach

Zgłaszając się po pomoc medyczną, kartę należy pokazać lekarzowi lub administracji szpitala. Najczęściej potrzebny jest w takiej sytuacji dowód tożsamości.

Warto pamiętać, że jesteśmy traktowani tak samo, jak mieszkańcy danego kraju - w większości krajów UE/EFTA część kosztów jest pokrywana przez pacjentów na zasadzie opłat bezpośrednich. Jest to tzw. współpłacenie pacjenta (np. koszty hotelowe), które nie podlega finansowaniu przez NFZ. Przed urlopem warto sprawdzić, na jaki zakres bezpłatnej pomocy można liczyć w razie wypadku lub nagłego zachorowania w danym kraju.

W Polsce wystarczy ubezpieczenie w NFZ
Jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mamy prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Podczas urlopu poza miejscem zamieszkania możemy korzystać z lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: pacjent może zgłosić się do przychodni w miejscu pobytu poza swoim miejscem zamieszkania. Poradnie POZ udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. W poradni uzyskamy informacje, gdzie szukać pomocy w godzinach wieczornych i w nocy oraz w dni wolne od pracy.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18. do 8. rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej. Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni (ambulatorium); może też udzielać porad telefonicznie.

W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych przypadkach, lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu. W razie potrzeby dyżurujący lekarz może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

Nagłe zachorowanie lub uraz
W razie nagłego urazu lub zachorowania pacjent ma do dyspozycji szpitalną izbę przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia.

W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego, dzwoniąc na numer 999 lub 112.

W razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej z poradni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej.

Jeżeli przyjmujemy stale leki, lub w pewnych okolicznościach musimy stosować szczególne środki doraźne (np. przerywające atak astmy), nie możemy zapomnieć o zabraniu ich ze sobą.

Czytaj też: Apteczka wakacyjna - jak ją wyposażyć?

Jeżeli nie planujemy brać większego zapasu leków, możemy zabrać dodatkową receptę. W przypadku wyjazdu za granicę należy sprawdzić, czy będzie ona honorowana w danym kraju. Warto również pamiętać o zabraniu ulotek dołączonych do leków, aby móc sprawdzić np. możliwe działania niepożądane lub sposoby podania leku.