Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym": te przepisy będą faworyzować szpitale i lekarzyKLX/Rynek Seniora - 15 czerwca 2016 14:32


Członków koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” z zaniepokoił projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Nowe przepisy w ich opinii faworyzują wybrane środowiska lekarskie i placówki szpitalne.

- Nowe rozporządzenie ministra zdrowia powinno przede wszystkim zabezpieczać interesy pacjentów i ich opiekunów oraz specjalizacji lekarskich i pielęgniarskich zaangażowanych  w świadczenia opieki zdrowotnej - mówi dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.

- Tymczasem w projekcie zostały uwzględnione postulaty tylko jednego, nielicznego środowiska – lekarzy chorób płuc. A to przecież anestezjolodzy i specjaliści intensywnej terapii zajmują się najczęściej wentylacją domową w Polsce. Ich głosu w ogóle nie znaleźliśmy w tym projekcie - dodaje.

Koalicja ma również zastrzeżenia w zakresie wymogów dotyczących pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki.

- O tym, że pielęgniarek jest za mało, nie trzeba nikogo przekonywać, pokazał to najlepiej niedawny strajk w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W przypadku wentylacji dodatkowym problemem jest ich rozlokowanie, pracują w większości w dużych miastach, a pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych rozlokowani są często, w małych miasteczkach i we wsiach - mówi przewodnicząca Koalicji.

- Dalsze zawężanie specjalizacji nie ma uzasadnienia w polskich realiach i faktycznych potrzebach pielęgnacyjno-leczniczych - dodaje Elżbieta Szwałkiewicz.

Jeszcze więcej wątpliwości budzą zapisy zmierzające do zbyt dużego, zdaniem Koalicji, uprzywilejowania szpitali, co grozi obniżeniem jakości dobrze funkcjonującego świadczenia oraz zmniejszeniem dostępności dla pacjentów.

Według przedstawicieli organizacji opiekuńczych optymalnym miejscem udzielania świadczeń osobom przewlekle chorym są warunki domowe, zarówno ze względu na komfort pacjenta jak i budżet płatnika. Dopiero w przypadku braku takich warunków, kolejną opcją powinien być zakład opiekuńczo-leczniczy, a na samym końcu szpital, zwłaszcza OIOM.

- Średni koszt doby pobytu pacjenta na OIOM-ie wynosi 10 razy więcej niż refundacja świadczenia wentylacji mechanicznej w domu - wylicza dr Elżbieta Szwałkiewicz.