Kolejna grupa pacjentów z uprawnieniami do leczenia poza kolejkąGłos Wielkopolski/Rynek Seniora - 07 listopada 2018 09:58


Osoby deportowane do pracy przymusowej i osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę lub ZSRR uzyskały 1 listopada uprawnienia do pomocy medycznej i wykupienia leków w aptece poza kolejnością. Nie potrzebują także skierowań do AOS.

To kolejna grupa pacjentów, która może skorzystać z opieki medycznej poza kolejką. Od lipca taki przywilej mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie muszą już mieć nawet skierowania. Tak samo jak działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych. Kolejna grupa pacjentów, którzy do lekarza i apteki mają prawo wejść poza kolejnością, to matki w ciąży.

Takie prawo mają także inwalidzi wojskowi, weterani i kombatanci, honorowi dawcy krwi, dawcy przeszczepów i osoby czekające na przeszczep, a także dzieci do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałą w prenatalnym okresie życia dziecka lub podczas porodu.

Czytaj: www.gloswielkopolski.pl